Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tổng kết công tác Đảng 2018

Ngày 4/4/2019, Đảng uỷ Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức hội nghị tổng kết các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2018 và học tập, triển khai, thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

 
 

Đến dự về phía Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội có đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy, bà Phạm Kim Loan, Chánh Văn phòng, về phía Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có ông Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Phùng Văn Vịnh, Chánh Văn phòng và các đồng chí trong Ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ TKV.

 
 

Năm 2018, Đảng bộ Viện đã tổ chức quán triệt tốt các Chỉ Thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, Đảng ủy khối công nghiệp Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tạo nên những chuyển biến tích cực về tư tưởng, chính trị và hành động. Trong các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng, dân chủ trong sinh hoạt, khẳng định được vị trí của tổ chức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Năm 2019, Viện tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng như công tác tuyên truyền, công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị toàn Công ty với các nội dung trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra.

 
 
 
Đồng chí Trần Tú Ba, Viện trưởng đón nhận bằng khen của Thành ủy Hà Nội 
 
 
 
Đảng bộ Viện đón nhận Bằng khen của Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội 
 
 
 
Đảng bộ bộ phận và các chi bộ Đảng đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018 
 
 
 
Với nhứng kết quả đạt được, Đảng bộ Viện đã vinh dự được nhận  bằng khen của Đảng bộ khối công nghiệp hà Nội và đồng chí Trần Tú Ba, Viện trưởng đã vinh dự được nhận bằng khen của Thành ủy Hà Nội. Để ghi nhận những thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng đảng 2018, Đảng bộ Viện đã tặng cờ thi đua cho các các chi bộ đảng, Đảng bộ bộ phận.
 
 
 
 Đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
 
 
Đồng chí Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn phát biểu 
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội và đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn đã đánh giá, ghi nhận, biểu dương sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức toàn Viện, trong các nhiệm vụ trọng tâm, cần chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu, công tác tổ chức, cán bộ thực hiện kỷ luật điều hành, tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo Quy định số 101, quy định 55 và quy định 08 của TW về trách nhiệm nêu gương. Cán bộ giữ chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, nêu cao tinh thần gương mẫu trong mọi mặt công tác.
 
 
 
 Đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội đã quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII
 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội đã quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII. Đây là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, cần nghiêm túc, đổi mới cả nội dung và phương thức học tập, quán triệt, bảo đảm phù hợp với từng đảng viên. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến học tập, quán triệt Nghị quyết.