Cơ hội và thách thức và trong công tác thu hồi khí cacbon của ngành điện Trung Quốc

Trong thập kỷ qua, Trung Quốc là một trong những nước dẫn đầu về sản xuất than sạch và đang hướng tới các nhà máy điện tới hạn, siêu tới hạn, áp dụng công nghệ phát thải cực thấp để giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn sự phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường như ôxit sunphua, nitơ, các hạt và các nguyên tố vi lượng.

Trong thập kỷ qua, Trung Quốc là một trong những nước dẫn đầu về sản xuất than sạch và đang hướng tới các nhà máy điện tới hạn, siêu tới hạn, áp dụng công nghệ phát thải cực thấp để giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn sự phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường như ôxit sunphua, nitơ, các hạt và các nguyên tố vi lượng.

Với ngày càng nhiều các nhà máy điện hoạt động hiệu quả, lượng khí thải thấp hơn, Trung Quốc có vị thế trở thành quốc gia đứng đầu về thu hồi, sử dụng và lưu trữ khí carbon với chi phí thấp.

Tháng 11 năm 2018, Ban tư vấn công nghiệp than thuộc Cơ quan năng lượng quốc tế (International Energy Agency - IEA) đã công bố một báo cáo mới về việc giảm phát thải tại các nhà máy điện sử dụng than của Trung Quốc trong đó xem xét triển vọng đối với việc thu hồi, sử dụng và lưu trữ khí cacbon (carbon capture use and storage - CCUS) trong ngành điện. Báo cáo đề cập đến cách tiếp cận của Trung Quốc đối với công tác thu hồi, sử dụng và lưu trữ khí cacbon trong bối cảnh xu hướng chính sách năng lượng và khí hậu rộng lớn hơn. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng những ý định về việc thu hồi và sử dụng khí cacbon của Trung Quốc b