Cơ hội và thách thức và trong công tác thu hồi khí cacbon của ngành điện Trung Quốc

Trong thập kỷ qua, Trung Quốc là một trong những nước dẫn đầu về sản xuất than sạch và đang hướng tới các nhà máy điện tới hạn, siêu tới hạn, áp dụng công nghệ phát thải cực thấp để giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn sự phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường như ôxit sunphua, nitơ, các hạt và các nguyên tố vi lượng.

Trong thập kỷ qua, Trung Quốc là một trong những nước dẫn đầu về sản xuất than sạch và đang hướng tới các nhà máy điện tới hạn, siêu tới hạn, áp dụng công nghệ phát thải cực thấp để giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn sự phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường như ôxit sunphua, nitơ, các hạt và các nguyên tố vi lượng.

Với ngày càng nhiều các nhà máy điện hoạt động hiệu quả, lượng khí thải thấp hơn, Trung Quốc có vị thế trở thành quốc gia đứng đầu về thu hồi, sử dụng và lưu trữ khí carbon với chi phí thấp.

Tháng 11 năm 2018, Ban tư vấn công nghiệp than thuộc Cơ quan năng lượng quốc tế (International Energy Agency - IEA) đã công bố một báo cáo mới về việc giảm phát thải tại các nhà máy điện sử dụng than của Trung Quốc trong đó xem xét triển vọng đối với việc thu hồi, sử dụng và lưu trữ khí cacbon (carbon capture use and storage - CCUS) trong ngành điện. Báo cáo đề cập đến cách tiếp cận của Trung Quốc đối với công tác thu hồi, sử dụng và lưu trữ khí cacbon trong bối cảnh xu hướng chính sách năng lượng và khí hậu rộng lớn hơn. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng những ý định về việc thu hồi và sử dụng khí cacbon của Trung Quốc bắt đầu xuất hiện vào năm 2007, khi công nghệ này được xác định là yếu tố chính cần phát triển trong kế hoạch của Trung Quốc để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Cũng kể từ năm 2007, các  doanh nghiệp nhà nước và tư nhân của Trung Quốc đã tài trợ cho công tác nghiên cứu, trình diễn và thử nghiệm thu hồi sử dụng và lưu trữ khí cacbon trong các lĩnh vực năng lượng, thép, xi măng và hóa chất.

Báo cáo về lộ trình thu hồi và lưu trữ khí cacbon năm 2015 cho thấy Trung Quốc đang đặt ra mục tuêu phát thải khí bằng không tại sáu dự án sản xuất điện sử dụng than quy mô lớn đang xây dựng hoặc sớm triển khai xây dựng.

Trong 18 tháng tới, các quốc gia được yêu cầu phải báo cáo kế hoạch hành động khí hậu dài hạn của mình. Thu hồi, lưu trữ và sử dụng khí cacbon là một phần không thể thiếu trong giải pháp biến đổi khí hậu mà Trung Quốc và các quốc gia khác cần xem để giảm thiểu phát thải khí carbon. Thách thức trước mắt sẽ là xây dựng cam kết quốc tế trong nỗ lực hiện thực hóa 2.732 cơ sở cần thiết vào năm 2050 để đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris. Theo Viện nghiên cứu về thu hồi và lưu trữ khí cacbon toàn cầu (Global carbon capture and storage Institute- GCCSI) cho thấy hiện nay, trên toàn thế giới mới chỉ có 43 cơ sở thu hồi và lưu trữ khí cacbon quy mô lớn đang hoạt động hoặc đang trong giai đoạn triển khai hoạt động

Ngành công nghiệp than và các tổ chức thuộc Hiệp hội than thế giới là những nhân vật chủ chốt trong vấn đề này. Đó là lý do tại sao vào giữa tháng 11/2018, Viện này đã xuất bản tài liệu "Thúc đẩy triển khai thu hồi và lưu trữ khí cacbon - Con đường dẫn đến không phát thải khí từ việc sử dụng than", trong đó đề xuất các hành động mà cộng đồng quốc tế cần thực hiện để tạo đà phát triển công tác thu hồi, sử dụng và lưu trữ khí cacbon./.

Đỗ Lý

Nguồn: www.worldcoal.org/coal/coal-mining

Ngày 8/1/2019