Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ kế hoạch quý I và triển khai kế hoạch quý II năm 2019

Ngày 26/4/2019, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ kế hoạch quý I và triển khai kế hoạch quý II năm 2019.

 
Tham dự hội nghị bao gồm Ban Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị thành viên (Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ, Trung tâm An toàn mỏ), trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong Viện.
 
 
Theo báo cáo sơ kết trong quý I, Viện đã tổ chức thực hiện 24 đề tài, nhiệm vụ các cấp từ năm trước chuyển sang. Đối với các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tập đoàn đã hoàn thành, Viện đã trình các cấp để tiến hành nghiệm thu và hoàn thiện các thủ tục. Nhìn chung, kết quả nghiên cứu, các sản phẩm của các đề tài đều được thử nghiệm trong thực tế, cho kết quả tốt và được các đơn vị sản xuất đón nhận đưa vào áp dụng trong thực tế. Đối với công tác đề xuất các đề tài, dự án các cấp cho các năm tiếp theo, Viện đã trình Bộ Công Thương ra quyết định giao nhiệm vụ đối với 4 đề tài và 2 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước thuộc chương trình KHCN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 thực hiện từ năm 2019. Ngoài ra, Viện cũng đã đề xuất một số đề tài, dự án SXTN bắt đầu thực hiện từ năm 2020.

Cũng trong Hội nghị, sau khi nghe một số ý kiến tham luận của một số phòng ban và các đơn vị thành viên,  Viện trưởng, Trần Tú Ba đã trả lời cụ thể các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị thành viên và các phòng nghiên cứu, đồng thời, biểu dương tinh thần làm việc, chủ động của các đơn vị thành viên và một số phòng chuyên môn đã chủ động có thực hiện các công việc góp phần hoàn thành kế hoạch doanh thu đã đăng ký thực hiện.

Kết luận Hội nghị, Viện trưởng, Trần Tú Ba đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ cụ thể với mục tiêu hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch quý II/2019 như: 1) Tổng giá trị thực hiện đạt trên 65 tỷ đồng, tiền lương bình quân đạt: 10,5 triệu đồng/người/tháng. 2) Tổ chức nghiệm thu, kết thúc các đề tài từ các năm trước chuyển sang; đẩy mạnh xúc tiến và hoàn tất thủ tục để ký kết các đề tài TKV, các đề tài Bộ, dự án SXTN năm 2019 đảm bảo tiến độ, chất lượng, các hợp đồng DVKT năm 2019 và các năm tiếp theo trên các lĩnh vực: tư vấn đầu tư, xây dựng mỏ, hầm lò, lộ thiên, sàng tuyển, chế biến than, quan trắc dịch động, khảo sát, đánh giá, thành lập bản đồ cơ lý đá, quan trắc môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, điều khiển tự động, công tác an toàn mỏ, xác định độ chứa khí, thoát khí mêtan, kiểm định thiết bị hầm lò, bảo trì thiết bị hệ thống quan trắc, sản xuất và tiêu thụ Manhêtít, chất dẻo chống lò, thí nghiệm, sửa chữa thiết bị điện và tổng hợp dữ liệu địa chất hiện có của bể than Đồng bằng Sông Hồng ..vv. 3. Thực hiện tốt các chương trình trọng điểm của TKV đang giao cho Viện: cơ giới hóa trong sản xuất, đào lò nhanh, chương trình chèn lò, chương trình tự động hóa, điều hành và các khâu công nghệ của sản xuất... nhằm góp phần thực hiện tốt một số chủ trương của Tập đoàn trong sản xuất. 4. Làm tốt công tác tiếp thị, giữ được khách hàng truyền thống, tìm kiếm mở rộng phạm vi công việc, thị trường, khách hàng mới. Đồng thời tăng sức cạnh tranh của Viện; đẩy mạnh công tác tháo gỡ khó khăn về việc làm và thu nhập cho người lao động đối với một số lĩnh vực (phòng ban) đang gặp khó khăn trong Viện. 5. Tiếp tục công tác Đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật công nghệ khai thác-an toàn hầm lò” cho học sinh trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam, đồng thời tiếp tục đề xuất Tập đoàn phê duyệt kinh phí năm 2019 cho Viện để triển khai sớm trong tháng 5/2019 chương trình Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng điều hành sản xuất, kỹ năng nhận biết, xử lý nguy cơ và giải pháp thoát hiểm trong quá trình khai thác mỏ dành cho các đối tượng là quản đốc, phó quản đốc các đơn vị thuộc TKV./.