Tổng Giám đốc Tập đoàn làm việc với Viện KHCN Mỏ-Vinacomin

Ngày 06/12/2019, Tổng Giám đốc TKV - Ông Đặng Thanh Hải, đã có buổi làm việc với Viện KHCN mỏ-Vinacomin. Tham dự buổi làm việc có Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐTV, Ông Khuất Mạnh Thắng – Phó TGĐ cùng các trưởng ban: KCL, Đầu tư, Kế hoạch, TCNS và Văn Phòng TKV.

  

Về phía Viện KHCN Mỏ - Vinacomin,Ban Giám đốc Viện, Kiểm soát viên nội bộ; Các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn và nghiệp vụ Viện; Ban Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

Sau phần phát biểu chỉ đạo của Tổng Giám đốc, Ông Đào Hồng Quảng – Viện trưởng đã trình bầy báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 11 tháng, dự kiến cả năm 2019, kế hoạch năm 2020 và một số đề xuất, kiến nghị với Tập đoàn

 

Sau báo cảo của Viện trưởng, Giám đốc Công ty PTCN&TB Mỏ, Giám đốc TTAT Mỏ, các trưởng phòng: Hầm lò, Lộ thiên, Công nghệ than sạch, Tổ chức hành chính cũng đã có những phát biểu liên quan đến những vướng mắc, khó khăn đối với một số vấn đề như: thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định thiết bị phòng nổ định kỳ; đơn giá nhân công tư vấn; nghiên cứu để đảm bảo an toàn khi xuống sâu, khai thác phi truyền thống; thu hồi, xác định công nợ khó đòi...

 

Tiếp nối chương trình làm việc là các phát biểu của các trưởng ban TKV: KCL, KH, TCNS, Đầu tư về các vấn đề như: Đề xuất thực hiện các đề tài, dự án từ nguồn vốn KHCn của Tập đoàn; Các giải pháp định hướng khai thác an toàn khi xuống sâu; Công tác tư vấn gắn liền với sản xuất, thu hút những nhân lực có kinh nghiệm; tăng cường lực lượng tư vấn về tự động hóa..

 
 

Trước khi Tổng Giám đốc kết luận, Ông Khuất Mạnh Thắng – Phó TGĐ Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐTV đã có những phát biểu về công tác nghiên cứu khoa học, công tác tư vấn và xây dựng định hướng KHCN của Viện trong trung hạn, dài hạn…     

 
 

Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc nhấn mạnh, Tập đoàn luôn mong muốn đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ. Viện cần phải có những định hướng trung hạn, dài hạn, tập trung vào những vấn đề nóng và cấp bách của TKV như khai thác xuống sâu, khai thác vỉa mỏng có độ dốc lớn, cơ giới hóa, tự động hóa... Viện cũng cần tiếp tục xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu để đảm đương được những nhiệm vụ về nghiên cứu, tư vấn trong thời gian tới

ND 

 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam