Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp Tập đoàn do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin thực hiện

Ngày 12.12.2019, Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng cột liên hợp thủy lực cơ khí sử dụng trong dàn chống phù hợp với sự thay đổi chiều dày của các vỉa than khai thác hầm lò".

 

 Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập theo Quyết định số 2182/QĐ - TKV, ngày 18/12/2018, gồm 9 thành viên, do Ông Khuất Mạnh Thắng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn làm Chủ tịch;  Ông Đỗ Trung Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin - Phản biện ; Ông Tạ Ngọc Hải - Hội KHCN mỏ Việt Nam - Phản biện .

- Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

- Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Ngô Huấn


 

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, đề tài tập trung nghiên cứu 9 nội dung chính: 1) Khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng cột thủy lực hai tầng của giàn tự hành trong công nghệ khai thác hầm lò; 2) Nghiên cứu mô hình cột liên hợp thủy lực cơ khí; 3) Phân tích, đánh giá khả năng ứng dụng cột liên hợp thủy lực cơ khí; 4) Nghiên cứu tính toán lực tác động lên cột chống; 5) Tính toán các thông số cơ bản côt liên hợp thủy lực cơ khí; 6) Lập bộ bản vẽ thiết kế chế tạo; 7) Lập quy trình chế tạo các chi tiết và cụm chi tiết chính; 8) Chế tạo 04 cột liên hợp thủ lực cơ khí; 9) Áp dụng thử nghiệm và đánh giá kết quả áp dụng trong ngành than

Mục tiêu của đề tài là Thiết kế, chế tạo cột thủy lực cho phép tăng chiều cao chống bằng kết cấu cơ khí phù hợp với biến động chiều dày vỉa, giảm chi phí sản xuất, không phải tháo dỡ trong quá trình vận chuyển lắp đặt.

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày báo cáo tổng kết, các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó, về cơ bản đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài. Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký,  Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu và đánh giá đề tài đạt loại khá./.

HA 
 
 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam