Hội nghị Cán bộ chủ chốt kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Sáng ngày 25/12/2019, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.  

 

Thành phần tham gia hội nghị gồm có Ban lãnh đạo Viện, kiểm soát viên TKV tại Viện, lãnh đạo các đơn vị thành viên (Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ; Trung tâm An toàn mỏ, Trung tâm Đồng bằng Sông Hồng); trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong Viện. TS. Đào Hông Quảng- Viện trưởng chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện, ông Lưu Văn Thực - Phó Viện trưởng đã đọc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Quý IV và cả năm 2019;  phương hướng, nhiệm vụ Quý I và cả năm 2020. Báo cáo phản ánh các kết quả hoạt động nghiên cứu, triển khai dịch vụ khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức lao động, đào tạo, công tác tài chính, kế toán của Viện. Theo đó, doanh thu dự kiến toàn Viện năm 2019 đạt 228,56 tỷ đồng đạt 104% kế hoạch năm, bằng 108% cùng kỳ năm 2018. Tiền lương bình quân cả năm 2019 là 11,47 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2019, Viện được giao thực hiện 32 đề tài, dự án các cấp với tổng kinh phí là 54,8 tỷ đồng. Nhìn chung các đề tài, dự án chủ yếu được áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

Tiếp đó, Hội nghị nghe một số ý kiến tham luận từ đại diện các Phòng: Xây dựng mỏ, Hầm lò, Tư vấn đầu tư, Tư vấn Xây dựng và Quản lý đầu tư, Kinh tế dự án...về những tồn tại, khó khăn khi thực hiện triển khai công việc và nghe ý kiến phát biểu của kiểm soát viên TKV tại Viện; phát biểu của các đồng chí Phó Viện trưởng.

Kết luận Hội nghị, Viện trưởng Đào Hồng Quảng nêu ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo hướng tinh giảm bộ máy, sắp xếp hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động; Tăng cường công tác quản trị chi phí, kiếm soát chi phí, quản lý tài chính…đảm bảo “chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm”. 

N.D

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam