Chi bộ nghiên cứu 2 tổ chức kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức

Sáng ngày 14.02.2020, Chi bộ nghiên cứu 2 tổ chức kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Trần Ngô Huấn và công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Chu Quang Định (Phòng Máy và Thiết bị Mỏ).

 

Đồng chí Đinh Văn Cường – Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Trần Ngô Huấn. 

 
Trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Chu Quang Định
 
 

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam