Chi bộ Nghiên cứu 2 tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

Hướng tới Đại hội Đảng Bộ Viện KHCN Mỏ lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/ĐU ngày 11/11/2019 về việc Tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp; Căn cứ vào Hướng dẫn số 158/HD-ĐU, ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Đảng ủy Viện Khoa học Công nghệ Mỏ về việc Tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023; Sáng ngày 25/02/2020, Chi bộ Nghiên cứu 2 tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ 2020 - 2023.

 

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nhữ Việt Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện KHCN Mỏ, cùng toàn thể 13 đảng viên có mặt tham dự Đại hội chi bộ Nghiên cứu 2.

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Viết Định – đọc báo cáo về tình hình đảng viên tham dự đại hội. Chi bộ Nghiên cứu 2 gồm các đồng chí đảng viên thuộc Phòng Máy và Thiết bị Mỏ và Phòng Công nghệ Xây dựng ngầm và Mỏ. Hiện nay số lượng đảng viên thuộc Chi bộ là 14 đồng chí, trong đó có 13 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị.

 

Đồng chí Đinh Văn Cường – Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo chính trị của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ  2017 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

 

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua Chi bộ nghiên cứu 2 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu được thông qua trong nghị quyết tại đại hội. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Phòng Xây dựng mỏ đã thực hiện 09 đề tài các cấp và khoảng 34 hợp đồng dịch vụ KHKT với tổng giá trị khoảng 13,5 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, Phòng Máy và Thiết bị Mỏ luôn duy trì được sự tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ của Bộ, Tập đoàn và Viện giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Tổng số đề tài nghiên cứu và các hợp đồng dịch vụ KHKT do Phòng triển khai thực hiện trong 03 năm vừa qua là 41 công trình. Nhìn chung, tập thể phòng Máy và Thiết bị Mỏ luôn duy trì tốt tinh thần đoàn kết, nhất trí, duy trì được sự ổn định và tăng trưởng, tổng doanh thu 03 năm là 3,78 tỷ đồng, tiền lương bình quân đầu người từ 13,7 - 16,8 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, Chi bộ luôn chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, chủ động của cá nhân đi đôi với phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể. Chi ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, vận dụng và cụ thể hóa có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, nhất là trong công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nhữ Việt Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện KHCN Mỏ. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những nhiệm vụ chính trị mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Phòng Xây dựng Mỏ cần tập trung vào công nghệ chuyên sâu, điều chỉnh phương pháp làm việc để tăng năng suất và hiệu quả và đồng chí cũng đề nghị Phòng Máy và Thiết bị Mỏ chủ động dành thời gian tạo mối quan hệ với các đơn vị sản xuất để cùng phối hợp thực hiện công việc. Chi bộ phải tạo được môi trường làm việc thân thiện, hài hòa để tạo gắn bó giữa các cán bộ với Phòng và Viện.
 
 

Đại hội đã tổ chức bỏ phiếu bầu chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2023 gồm 03 đồng chí được trúng cử có tên sau:

1. Đ/c Đinh Văn Cường - Trưởng phòng XDM

2. Đ/c Nguyễn Đình Thống – Trưởng phòng Máy và Thiết bị Mỏ

3. Đ/c Đoàn Ngọc Cảnh – Phó trưởng phòng Máy và Thiết bị Mỏ

Sau đó Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ. Đồng chí Đinh Văn Cường - được bầu là Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Đình Thống - được bầu là Phó Bí thư chi bộ. Tại Đại hội cũng thông qua danh sách bầu ra 8 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ Viện KHCN Mỏ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết thúc đại hội là phần trình bày dự thảo nghị quyết đại hội.

N.D 

 

Tải File đính kèm: Click vào đây

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam