Chi bộ Nghiệp vụ 1 tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

Hướng tới Đại hội Đảng Bộ Viện KHCN Mỏ lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/ĐU ngày 11/11/2019 về việc Tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp; Căn cứ vào Hướng dẫn số 158/HD-ĐU, ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Đảng ủy Viện Khoa học Công nghệ Mỏ về việc Tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023; Sáng ngày 27/02/2020, Chi bộ Nghiệp vụ 1 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Đồng chí Phạm Vân Anh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Viện KHCN Mỏ chủ trì đại hội, cùng toàn thể 14 đảng viên có mặt tham dự Đại hội chi bộ.

 

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thanh Thủy đọc báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội. Theo báo cáo, Chi bộ nghiệp vụ 1 được sắp xếp trên cơ sở các đảng viên của Chi bộ nghiệp vụ 1 và bộ phận Tổ chức cán bộ của Chi bộ nghiệp vụ 2 gồm các đảng viên thuộc các phòng làm công tác quản lý, nghiệp vụ là: Phòng Tổ chức cán bộ và Văn phòng, hiện nay là phòng Tổ chức hành chính. Tổng số đảng viên trong Chi bộ là 15 đồng chí.

 

Đồng chí Phạm Vân Anh – Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo chính trị của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ  2017 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

 
 
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Viện, hoạt động của Chi bộ đã đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trên từng lĩnh vực công tác nghiệp vụ, thường xuyên bám sát, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Viện. Công tác tổ chức cán bộ trong thời gian qua nhìn chung đã được thực hiện tốt, kịp thời, dân chủ, công khai, đảm bảo các nguyên tắc và quan tâm làm tốt công tác tư tưởng cán bộ. Công tác lao động tiền lương đã có những chuyển biến tích cực theo hướng tiền lương phải trở thành động lực kích thích lao động và đánh giá đóng góp công sức lao động. Công tác đào tạo cán bộ được đặc biệt quan tâm và chú trọng, đã tham mưu cho Viện trong công tác tuyển chọn, cử cán bộ đi đào tạo, xây dựng các phương án đào tạo và triển khai thực hiện với nhiều hình thức đào tạo khác nhau, với nhiều nguồn kinh phí khác nhau, trong đó chú trọng và đẩy mạnh việc cử cán bộ đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài có sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí đào tạo của Tập đoàn. Công tác hành chính quản trị văn phòng được thực hiện tốt trên các mặt công tác như Văn thư lưu trữ, công tác đưa đón CBCNV đi công tác, công tác bảo vệ an ninh trật tự,công tác phục vụ bữa ăn công nghiệp, khách; công tác Công nghệ thông tin, công tác sửa chữa nhỏ và phục vụ khác.

Bên cạnh công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, Chi bộ đã quan tâm chăm lo phát hiện, bồi dưỡng quần chúng tích cực để giới thiệu kết nạp Đảng, nhất là các cán bộ trẻ và đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 02 đảng viên mới, xét chuyển chính thức cho 02 đảng viên dự bị, phát thẻ đảng viên cho 02 đồng chí. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được Chi bộ đặc biệt quan tâm, sinh hoạt Chi bộ tương đối đều đặn với chất lượng ngày càng được nâng cao và nội dung cũng thiết thực, ngắn gọn hơn. Chi bộ đã chú trọng lãnh đạo đảng viên, quần chúng chấp hành nghiêm túc các quy định của Viện, tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ vững mạnh và chấp hành tốt quy định về sinh hoạt chi bộ, thống nhất nội dung trước mỗi kỳ sinh hoạt. Tất cả các đảng viên đều đóng đảng phí đầy đủ, kịp thời. Hàng năm Chi bộ đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 100% các đồng chí đảng viên được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có các đảng viên yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ.

Đại hội tiến hành bầu ban Chi ủy, Bí thư, phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2023 và bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ Viện.  
 
 
 
Chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2023 gồm 03 đồng chí trúng cử có tên sau:

1.Đ/c Vũ Thái Nam - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

2.Đ/c Phạm Vân Anh– Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính  

3.Đ/c Nguyễn Thanh Thủy – Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính  

Sau đó Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ. Đồng chí Vũ Thái Nam được bầu là Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Vân Anh được bầu là Phó Bí thư chi bộ. Tại Đại hội cũng thông qua danh sách bầu ra 6 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ Viện KHCN Mỏ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Kết thúc đại hội là phần trình bày dự thảo nghị quyết đại hội do Thư ký đại hội trình bày.

 N.D

 

 

 

 

Tải File đính kèm: Click vào đây

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam