Hội nghị Quán triệt, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết

Ngày 08/1/2021, Đảng ủy Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức Hội nghị Quán triệt, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy Viện chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh tại hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía Đảng ủy Tập đoàn TKV có đồng chí Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Minh Thiều, Phó trưởng ban Tuyên giáo truyền thông và Tổng hợp của Đảng ủy Tập đoàn và một số đồng chí đại diện các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn cùng trên 170 đồng chí đảng viên của toàn Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ Mỏ. 
 

Đồng chí  Nguyễn Minh Thiều, Phó trưởng ban Tuyên giáo truyền thông và Tổng hợp của Đảng ủy Tập đoàn quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Minh Thiều, Phó trưởng ban Tuyên giáo truyền thông và Tổng hợp của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã chia sẻ, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đồng chí đã dành phần lớn thời gian đề cập đến mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối giai đoạn 2020 - 2025. 

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III. Đây là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy Viện trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy Viện đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, năm 2020, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, sự cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự ủng hộ và tạo điều kiện của Đảng ủy Tập đoàn TKV, sự tin tưởng của bạn hàng, đối tác và sự đồng thuận một lòng của toàn thể CBCNV, Đảng ủy Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 2020, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng KHCN vào thực tế sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và an toàn sản xuất. Doanh thu toàn Viện đạt 229,01 tỷ đồng. Tiền lương bình quân năm 2020 toàn Viện đạt trên 14 triệu đồng/người/tháng.

 Đảng ủy Viện đã triển khai tổ chức cho Đảng viên của toàn Đảng bộ học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn TKV và các Nghị quyết của Đảng ủy Viện. Tăng cường chỉ đạo Đảng bộ bộ phận và các chi bộ, coi trọng công tác phát triển Đảng. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ... Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Ban hành các quy chế, quy định, chương trình của Đảng bộ Viện và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện. Luôn theo dõi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để kịp thời giải quyết các khó khăn; Thực hiện tốt chế độ thông tin hai chiều giữa đảng viên với chi bộ và đảng bộ, kịp thời giải quyết tốt mọi tâm tư, nguyện vọng, các đề xuất của đảng viên và quần chúng...

Triển khai nhiệm vụ năm 2021 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Viện phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021; Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, các đoàn thể quần chúng đạt vững mạnh. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 85% trở lên, Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 85% trở lên, kết nạp ít nhất 05 đảng viên. Tập trung, chỉ đạo chuyên môn rà soát và xây dựng giải pháp để đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn TKV. Tổng doanh thu năm 2021 phấn đấu đạt 200 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động chuyển giao công nghệ và các hợp đồng dịch vụ khoa học kỹ thuật đạt 140 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 60 tỷ đồng; Lợi nhuận: 2,1 tỷ đồng;Tiền lương bình quân cả năm duy trì đạt trên 14 triệu đồng/người/tháng.

Với tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, phát huy truyền thống Đoàn kết - Sáng tạo - Dám nghĩ - Dám làm- Dám chịu trách nhiệm của cán bộ Viện KHCN Mỏ, đồng chí Đào Hồng Quảng tin tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động Viện nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ Mỏ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Đồng chí Lê Thị Dung Hạnh, Phó Bí thư chi bộ Nghiệp vụ III trình bày tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Đinh Văn Cường, Bí thư chi bộ Nghiên cứu II trình bày tham luận tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe một số báo cáo tham luận xuất sắc tiêu biểu của chi bộ Nghiên cứu 2 và chi bộ Nghiệp vụ 3 với các chủ đề “Xây dựng chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh”; “Đổi mới nề nếp và nội dung sinh hoạt chi bộ”.

Phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả, thành tích đạt được của Đảng bộ Viện trong năm 2020. Đảng bộ Viện đã đóng góp một phần vào thành công của Đại hội Đảng Bộ Tập đoàn TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đào Hồng Quảng, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện vinh dự được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, đồng chí đề nghị Đảng bộ Viện tiếp tục xây dựng các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD, xây dựng Viện phát triển bền vững. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; Thực hiện tốt công tác dân chủ trong toàn Đảng bộ; Phát huy vai trò của tổ chức Đảng; Tập trung nghiên cứu, phát triển đảng viên mới; Quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên sâu về công tác Đảng…

   Nhân dịp này, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung Ương đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Mạnh Ngân, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển than đồng bằng Sông Hồng, đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển than đồng bằng Sông Hồng.  

Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ Mỏ được Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam trao tặng giấy khen về Công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020. Đảng ủy Tập đoàn TKV cũng đã trao giấy khen cho đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Viện, Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ III và đồng chí Đặng Hồng Thắng, Bí thư Chi bộ Nghiên cứu IV vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền (2016-2020).

 

    Đảng ủy Viện Khoa học Công nghệ Mỏ trao tặng giấy khen cho 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 11 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 đón nhận giấy khen của Đảng ủy Viện Khoa học Công nghệ Mỏ

11 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 đón nhận giấy khen của Đảng ủy Viện Khoa học Công nghệ Mỏ

 

 Đ.L
 
 
 

 
 
 

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp văn phòngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp mực, linhThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ ch