Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tổ chức Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong hai ngày 11 và 12 tháng 6, Đảng ủy Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hội trường Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, kết nối với điểm cầu tại Trung Tâm An toàn Mỏ, Uông Bí - Quảng Ninh và đường truyền mở rộng đến 50 điểm cầu cơ sở thông qua phần mềm Microsoft teams.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy Viện, BCH Đảng bộ bộ phận, các đồng chí cán bộ chủ chốt của Viện và đông đủ các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Đào Hồng Quảng chủ trì Hội nghị.

 
Đồng chí Phạm Vân Anh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Viện khai mạc Hội nghị
 

 Phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhất là đối với cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Viện nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện, từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên, trong toàn Viện cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; phải gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, SXKD và xây dựng lực lượng cán bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của Viện và các đơn vị trong Viện để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải kết hợp với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Hội nghị, các cán bộ đảng viên đã được học tập, quán triệt nội dung 05 chuyên đề của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do đồng chí  Đào Hồng Quảng, Bí thư Đảng ủy truyền đạt bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Đào Hồng Quảng nhấn mạnh thêm Quý III và những tháng còn lại trong năm 2021 dự báo tình hình dịch bệnh Covid - 19 còn diễn biến phức tạp, tình hình SXKD của Tập đoàn và Viện dự báo gặp nhiều khó khăn, chính vì vậy đề nghị các cấp uỷ Đảng, các tổ chức đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên công nhân viên trong Viện tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác, không ngừng học tập để nâng cao trí tuệ và bản lĩnh, luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng bộ Viện đề ra, góp phần xây dựng Tập đoàn và Viện phát triển bền vững.

Đ.L

 
 
 

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Thông báo: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấPhát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động