Công đoàn Viện KHCN Mỏ phát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”

Hưởng ứng Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phát động. Ngày 23 tháng 8 năm 2021, Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ Mỏ ban hành công văn số 43/CĐ-VKHCNM về việc tham gia Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”.

Cuộc thi Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo có mục tiêu tạo sân chơi văn hóa lành mạnh để các tác giả  thể hiện những suy nghĩ, cảm xúc về các dân tộc, tôn giáo, hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác tôn giáo... Đồng  thời phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và CCVCLĐ trong công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp  xây dựng, bảo vệ tổ quốc…

Thể lệ cuộc thi: Các bài viết sẽ được hưởng nhuân bút theo quy chế của Công đoàn Viện.

Công đoàn Viện sẽ lựa chọn 1 ÷ 3 bài viết xuất sắc nhất gửi về Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam để tham gia cấp Tổng Liên đoàn.

Thời gian nhận bài thi: Trước ngày 01/10/2021

Thông tin kèm theo: Họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị, địa chỉ liên hệ (email, ĐT)./.

 

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Tập đoàn than khoáng sản Việt NamPhần mềm quản lý văn bảnCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năGiới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 năGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Phát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động