Thông tư số 08/2012/TT- BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ

     Thông tư số 08/2012/TT- BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ: về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thực nghiệm cấp Nhà nước.      Thông tư hướng dẫn việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi là đề tài), dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi là dự án) thuộc các chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước và các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước.  Việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học xã hội và nhân văn không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

(Xem file đính kèm dưới đây)

Tải File đính kèm: Click vào đây

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam