Quyết định số 3932/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

Ngày 14.6.2013, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 3932/QĐ-BCT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành. Trong danh mục 18 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành, có 2 thông tư liên quan đến ngành than khoáng sản hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 30.4.2013.

Ngày 14.6.2013, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 3932/QĐ-BCT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành. Trong danh mục 18 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành, có 2 thông tư liên quan đến ngành than khoáng sản hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 30.4.2013.

 - Thông tư 08/2008/TT-BCT ban hành ngày 18.6.2008 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản được thay thế bởi Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản;
- Thông tư 03/2007/TT-BCN ban hành ngày 18.6.2007 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn được thay thế bởi Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

  

  

  

  

 

Tải File đính kèm: Click vào đây

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp văn phòngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp mực, linhGiới thiệu Thông tin KHCN Mỏ số 6 năm 2020Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 1 nă