Thông tư số 16/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thông tư số 16/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng trong kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan.

Thông tư số 16/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng trong kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan.

Thông tư được ban hành ngày 17/7/2013, kèm theo "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dụng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan". Ký hiệu QCVN 02: 2013/BCT.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2013.

  

   

 

Tải File đính kèm: Click vào đây

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam