Thông tư số 20/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương

Ngày 05 tháng 8 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BCT Quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013.Thông tư này thay thế: Chương V về Biện pháp và Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong ngành công nghiệp; quy định về báo cáo tình hình an toàn hóa chất, tình hình thực hiện Kế hoạch, Biện pháp tại Điều 48 Thông tư số 28/2010/TT-BCT. 

Tải File đính kèm: Click vào đây

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam