Quyết định số 5540/QĐ-BCT phê duyệt chiến lược phát triển KHCN ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020

  Ngày 6/8/2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 5540/QĐ-BCT, về việc phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020.

 

Ngày 6/8/2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 5540/QĐ-BCT, về việc phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020.

Theo Quyết định này, Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020 bao gồm 4 nội dung chính, đó là:

1. Quan điểm phát triển khoa học và công nghệ;

2. Mục tiêu;

3. Nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ;

4. Giải pháp chủ yếu;

5. Tổ chức thực hiện.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

                                                                                          Nguồn: Bộ Công Thương.

Tải File đính kèm: Click vào đây

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam