Thông tư 15/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày 26.9.2013, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2013/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mã số QCVN 09:2013/BXD "Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả";.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2013.

Tải File đính kèm: Click vào đây

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam