Thông tư số 02/2014/TT- BCT

Ngày 16 tháng 01 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 02/2014/TT-BCT quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp.

  Ngày 16 tháng 01 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 02/2014/TT-BCT quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp. Thông tư này gồm 04 chương, quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  cho các quá trình dùng chung trong sản xuất công nghiệp; biện pháp quản lý và các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  trong ngành hóa chất; việc tổ chức thực hiện

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan .

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2014. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các địa phương, các tổ chức, các cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời sử đổi, bổ sung cho phù hợp.  

                                                 Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Tải File đính kèm: Click vào đây

Thông tin, tư liệu

Giới thiệu chung

Tin tức - Sự kiện

Hoạt động KHCN

Thông tin KHCN Mỏ

Quản lý văn bản

Văn bản pháp quy

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt NamCông ty TNHH MTV phát triển CN và TB Mỏ - IMSATTKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 20thời tiếtTỷ giá ngoại tệGiá vàngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp văn phòngThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp mực, linhThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ ch