Hiến pháp Nước CHXNCN Việt Nam năm 2013

Thực hiện Chỉ thị số 285A/KH-TCCB của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin về kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, toàn văn nội dung bản Hiến pháp năm 2013 của Nước CHXNCN Việt Nam và các tài liệu tuyên truyền liên quan được đăng tải trên Website www.imsat.vn, Văn bản Pháp quy/Văn bản Nhà nước, Phòng Thông tin Khoa học xin thông báo để các đơn vị truy cập.

Tải File đính kèm: Click vào đây

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam