Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính Phủ

Ngày 22.9.2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học công nghệ ở Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2014./.

Tải File đính kèm: Click vào đây

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam