Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính Phủ

Ngày 17.10.2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ. Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liện quan khác. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014./.

Tải File đính kèm: Click vào đây

Phần mềm quản lý văn bảnTập đoàn than khoáng sản Việt Nam