Chi bộ Nghiên cứu 1 tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 06 tháng 10 năm 2022, Chi bộ Nghiên cứu 1 đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nhữ Việt Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy Viện, cùng 15/16 đồng chí đảng viên toàn Chi bộ thuộc phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác Hầm lò, phòng Máy & Thiết bị Mỏ.

Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022 vừa qua Chi bộ luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của Đảng ủy Viện, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn – Nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả; Công tác chính trị tư tưởng được giữ vững, nội bộ đoàn kết, đảng viên trong Chi bộ luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác, nhiệt tình tham gia các công tác xã hội, đoàn thể, luôn giữ vững lập trường tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ nghiên cứu 1 phấn đấu tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện, chủ trương của Tập đoàn và của Viện, phát huy sức mạnh tổng hợp, quyết tâm giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã tín nhiệm bầu cấp ủy Chi bộ Nghiên cứu 1 nhiệm kỳ 2022-2025, gồm 3 đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư và chi ủy viên. Đồng chí Phan Văn Việt, TP. Nghiên cứu Công nghệ Khai thác hầm lò được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến dự và chỉ đạo tại Đại Hội, đồng chí Nhữ Việt Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy Viện ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những thành tích mà Chi bộ đã đạt được. Trong thời gian tới, trước những khó khăn thách thức và yêu cầu của ngành về vấn đề đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng sản xuất…cũng sẽ là cơ hội để cán bộ của Viện thể hiện vai trò, năng lực của mình. Đồng chí tin tưởng rằng với đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện, đặc biệt là các cán bộ 02 phòng chủ chốt thuộc Chi bộ sẽ phát huy được vai trò, sức mạnh để góp phần khẳng định vị trí trong công tác nghiên cứu tư vấn, áp dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất của ngành. Về công tác xây dựng phát triển đảng viên, đồng chí yêu cầu Chi bộ tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên để đến năm 2025, tỷ lệ đảng viên trong các phòng thuộc Chi bộ đạt tỷ lệ 80 – 90%…/.

 

Các mục khác