Chi bộ Nghiên cứu III tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 17 tháng 10 năm 2022, Chi bộ Nghiên cứu III đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 với sự tham gia của 8/8 đồng chí đảng viên trong toàn Chi bộ thuộc phòng Nghiên cứu Địa cơ mỏ và phòng Nghiên cứu Công nghệ Môi trường.

Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022 vừa qua Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của Đảng ủy Viện. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn – Nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả; Công tác chính trị tư tưởng được giữ vững, nội bộ đoàn kết, đảng viên trong Chi bộ luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác, nhiệt tình tham gia các công tác xã hội, đoàn thể, luôn giữ vững lập trường tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ nghiên cứu III phấn đấu tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện, chủ trương của Tập đoàn và của Viện, phát huy sức mạnh tổng hợp, quyết tâm giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tại Đại hội, theo tình hình thực tế chi bộ đã đề cử và tín nhiệm nhân sự chức danh Bí thư. Đồng chí Lê Bình Dương, TP. Nghiên cứu Nghiên cứu Công nghệ Môi trường được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025./.

Đ.L

Các mục khác