Công đoàn Viện Khoa học Công nghệ Mỏ họp quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

Thực hiện Chương trình kế hoạch của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam và của Đảng ủy Viện, ngày 10/02/2023, Công đoàn Viện Khoc học Công nghệ Mỏ đã tổ chức họp quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đồng thời cảm ơn, tri ân đối với các đồng chí nguyên là tổ trưởng công đoàn các phòng ban, ra mắt các đồng chí chủ tịch công đoàn bộ phận lâm thời. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Ban Lãnh đạo Viện, BCH Công đoàn, các đồng chí chủ tịch công đoàn bộ phận lâm thời, các đồng chí nguyên là tổ trưởng Công đoàn các phòng ban.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Vũ Thái Nam, Chủ tịch Công đoàn đã điểm qua tình hình hoạt động của tổ chức Công đoàn Viện trong những năm vừa qua và nêu kế hoạch triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW. Theo đó, trong những năm qua Công đoàn Viện đã phát huy vai trò, năng lực của mình, quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho CBCNVC và người lao động trong toàn Viện.

Về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW do Công đoàn Viện xây dựng, đồng chí Vũ Thái Nam đã nhấn mạnh những nội dung chính gồm:

Mục tiêu phấn đấu – Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, hướng hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, khẳng định uy tín, vai trò và vị thế của Công đoàn Viện. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025 của Viện, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các nhiệm vụ chính: 1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. 2. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức Công đoàn các cấp; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; Tích cực xây dựng Đảng, xây dựng Viện phát triển. 3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong Viện đáp ứng yêu cầu tình hình mới; Đại diện chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn, là chỗ dựa tin cậy của người lao động. 4. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn và tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp cho người lao động. 5. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng hoạt động về công đoàn cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, phát huy dân chủ và vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành các cấp; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo, điều hành. 6. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng và Doanh nghiệp vững mạnh toàn diện. 7. Duy trì và xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ phát biểu tại cuộc họp

Tham gia cuộc họp, đồng chí Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ đã động viên, khuyến kích và ghi nhận vai trò, sự đóng góp của tổ chức Công đoàn Viện đối với sự phát triển chung của Viện trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí tin tưởng rằng với đội ngũ cán bộ tinh gọn, giàu năng lực như hiện nay, tổ chức công đoàn Viện sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, sẽ là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động tại Viện.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Công đoàn Vũ Thái Nam cũng đã chia sẻ những tâm tư tình cảm trong quá trình hoạt động công đoàn. Nhân dịp này, đồng chí cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cựu tổ trưởng công đoàn các phòng ban, đơn vị vì những đóng góp trong thời gian qua, đồng thời động viên khuyến khích các đồng chí chủ tịch công đoàn bộ phận lâm thời phát huy năng lực, uy tín để cùng BCH Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, sứ mệnh của mình – bảo vệ và đại diện cho quyền lợi, lợi ích của người lao động, cùng xây dựng Viện KHCN Mỏ ngày càng phát triển vững mạnh./.

Đ.L

 

 

Các mục khác