Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ tổ chức Hội nghị Sơ kết Quý II và 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch Quý III năm 2022

Ngày 24/6/2022, Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Quý II và 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch Quý III năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN và trưởng, phó các phòng ban, quản đốc, phó quản đốc các tổ, đội của Công ty, …Cùng tham dự, chỉ đạo Hội nghị về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có ông Đào Hồng Quảng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; ông Vũ Thái Nam – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng TCHC…

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đối tác trong và ngoài ngành nhưng bằng sự đoàn kết, đồng lòng và kinh nghiệm trong tổ chức triển khai công việc, có giải pháp phù hợp, Công ty đã đạt và vượt những mục tiêu, kế hoạch đề ra. Cụ thể là:

 Doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 đạt 33,615 tỷ đồng, doanh thu Quý II đạt 25,612 tỷ đồng; Các hợp đồng dịch vụ được thực hiện đảm bảo tiến độ, an toàn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng; Đời sống vật chất, tinh thần của người lao đông được duy trì ổn định.

Về phương phướng, nhiệm vụ kế hoạch Quý III năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các hợp đồng đã ký đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả; Tăng cường công tác thị trường, tổ chức lập hồ sơ dự thầu, tìm kiếm, ký mới các hợp đồng; Tăng cường công tác giám sát AT – VSLĐ – PCCN, giám sát thi công các công trình đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiêt bị; Triển khai thực hiện Dự án đầu tư năm 2022; Thực hiện mua sắm cấp phát vật tư đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ SXKD…; Tăng  cường công tác hành chính – quản trị văn phòng, tiếp tục xây dựng, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ công tác quản lý và điều hành; …

Ông Đào Hồng Quảng Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, Viện KHCN Mỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đào Hồng Quảng Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công ty đã đạt được. Đồng  thời nhấn mạnh xu thế phát triển tăng trở lại của Công ty trong những năm gần đây đã khẳng định vai trò, năng lực của tập thể, cá nhân, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu. Trong thời gian tới, ông Đào Hồng Quảng đề nghị Công ty tiếp tục phát huy những lợi thế, duy trì phát triển những lĩnh vực SXKD trọng tâm đồng thời tiết giảm chi phí, quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Nghiên cứu, mở rộng thị trường hoạt động SXKD tạo đà cho sự phát triển bền vững, lâu dài…

Ông Phạm quang Hường – Giám đốc Công ty  phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Phạm Quang Hường tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cấp trên đồng thời khẳng định trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung triển khai có hiệu quả các mặt hoạt động; Bám sát, nghiên cứu, mở rộng thị trường tiến tới đa dạng hóa ngành nghề SXKD; Xem xét kỹ những vấn đề liên quan đến công tác đầu tư; Tiết giảm chi phí;  Hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.

Đ.L

Các mục khác