Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học Công nghệ Mỏ được thành lập từ những ngày đầu thành lập Viện (năm 1972), ngày 26/3/1998 Đoàn được tái thành lập là Chi đoàn trực thuộc Quận đoàn Thanh Xuân.

Ngày 05/10/2004, theo Quyết định số 09-QĐ/ĐTN của Ban Chấp hành Lâm thời Đoàn khối Công nghiệp Hà Nội đã nâng cấp Chi đoàn thành Đoàn cơ sở Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, trực thuộc Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội.

Hiện nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học Công nghệ Mỏ có trên 158 đoàn viên, sinh hoạt tại  6 Chi đoàn là Chi đoàn khối  Nghiệp vụ, Chi đoàn khối nghiên cứu 1, Chi đoàn khối nghiên cứu 2, Chi đoàn Công ty TNHH 1TV Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ, Chi đoàn Trung tâm An toàn Mỏ.

Đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2017 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí:

– Đồng chí Phù Minh, Phòng Tư vấn Xây dựng và Quản lý đầu tư – Bí thư.

– Đồng chí Nguyễn Lương Quyết, Phòng Kế toán- Phó Bí thư.

– Đồng chí Nguyễn Thu Hằng, Phòng Kinh tế Dự án – Ủy viên thường vụ.

– Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phòng NC Môi trường An toàn Mỏ- Trung Tâm An Toàn Mỏ – Ủy viên.

– Đồng chí Nguyễn Văn Pháp, Phòng TNHC 2- Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ.

– Đồng chí Bùi Duy Nam, Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khai thác Lộ thiên – Ủy viên.

– Đồng chí Đỗ Trung Khang, Phòng Kinh tế Dự­ án – Ủy viên.

– Đồng chí Dương Đức Hải, Phòng CNKT Hầm Lò- Ủy viên.

– Đồng chí Bùi Thị Vân Anh, Phòng Địa Cơ Mỏ- Ủy viên.

Các mục khác