Ban Lãnh đạo Viện

Hiện nay, Ban lãnh đạo Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin gồm có Viện trưởng và 02 phó Viện trưởng

Viện trưởng
TS. Đào Hồng Quảng

Điện thoại: 0904 177 359 - Email: daohongquang@gmail.com

Phó Viện trưởng
TS. Lưu Văn Thực

Điện thoại: 0912 358 259 - Email: thuclothien@gmail.com

Phó Viện trưởng
TS. Nhữ Việt Tuấn

Điện thoại: 0989 090 771 - Email: nhutuanvm@gmail.com

Các mục khác