Hội đồng xét duyệt đề tài khóa luận tốt nghiệp cấp cơ sở, chức danh giám đốc doanh nghiệp khóa 13

Ngày 06/6/2023, Viện KHCN Mỏ tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề tài khóa luận tốt nghiệp cấp cơ sở “Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ & Thiết bị Mỏ giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, chức danh giám đốc doanh nghiệp khóa 13 đối với học viên Phạm Quang Hường, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ & Thiết bị mỏ (đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin).

TS. Đào Hồng Quảng, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ, Chủ tịch, điều hành tại Hội đồng

Hội đồng xét duyêt đề tài khóa luận gồm 11 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ làm Chủ tịch. Tham dự họp về phía Trường Quản trị Kinh doanh – Vinacomin có Ông Phạm Đăng Phú, Hiệu trưởng, bà Nguyễn Bích Ngọc, đại diện phòng Đào tạo.

Học viên Phạm Quang Hường bảo vệ đề tài khóa luận tốt nghiệp tại Hội đồng

Tại Hội đồng, học viên Phạm Quang Hường đã trình bày tóm tắt nội dung đề tài khóa luận. Theo đó, đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: Cơ sở lý luận và thực tiễn về định hướng phát triển Công ty: Nghiên cứu đánh giá thực trạng các nguồn nhân lực, cơ hội, thách thức của Công ty trong các hoạt động SXKD; Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty và đề ra giải pháp thực hiện.

Ông Phạm Đăng Phú – Hiệu trưởng, Trường Quản trị kinh doanh phát biểu tại Hội đồng

Sau khi nghe học viên báo cáo tóm tắt đề tài khóa luận, các thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó nhận định đề tài khóa luận có nội dung phong phú, chi tiết, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Học viên đã nắm vững và trình bày chi tiết, khoa học; Sử dụng phương pháp thu thập, nghiên cứu, thống kê, dự báo và phân tích tổng hợp, sử dụng phương pháp phân tích SWOT để xây dựng chiến lược. Kết quả nghiên cứu của đề tài khóa luận có ý nghĩa thực tiễn, tuy nhiên học viên cần làm nổi bật những điểm mạnh, điểm yếu của Công ty, trên cơ sở đó đề xuất được chiến lược phát triển mang tính đột phá và sáng tạo hơn, bổ sung thông tin, … chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi bảo vệ cấp Tập đoàn TKV. Hội đồng thống nhất thông qua kết quả nghiên cứu của đề tài khóa luận ./.

Một số hình ảnh các thành viên nhận xét tại Hội đồng

TS. Lưu Văn Thực – Phó Viện trưởng Viện KHCN Mỏ, Thành viên phát biểu nhận xét tại Hội đồng

TS. Nhữ Việt Tuấn – Phó Viện trưởng Viện KHCN Mỏ, Thành viên phát biểu nhận xét tại Hội đồng

ThS. Lê Thị Dung Hạnh – Kế toán trưởng Viện KHCN Mỏ, Thành viên phát biểu nhận xét tại Hội đồng

KS. Ngô Xuân Tiến – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ & Thiết bị mỏ,

Thành viên phát biểu nhận xét tại Hội đồng

Đ.L

 

 

Các mục khác