Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

Ngày 26/12/2012, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp công nghệ đào chống lò đá nhằm tăng tốc độ đào lò trong các mỏ than hầm lò Quảng Ninh".

 

Ngày 26/12/2012, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp công nghệ đào chống lò đá nhằm tăng tốc độ đào lò trong các mỏ than hầm lò Quảng Ninh”.

Cơ quan quản lý đề tài: Bộ Công Thương

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin;

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Công.

Hội đồng KHCN cấp cơ sở được thành lập theo Quyết định số 431/QĐ-QLKH, ngày 10/12/2012 của Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin, gồm 7 thành viên:

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Chủ tịch;

TS. Trần Tú Ba, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Phó Chủ tịch;

TS. Trương Đức Dư, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Phản biện 1;

TS. Đào Hồng Quảng, Trưởng phòng, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Phản biện 2;

ThS. Lê Thanh Phương, Trưởng phòng, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Ủy viên;

ThS. Đặng Hồng Thắng, Trưởng phòng, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Ủy viên;

TS. Phan Xuân Bình, Trưởng phòng, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Ủy viên thư ký

Mặc dù các mỏ đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao tốc độ đào lò đá, tuy nhiên đến nay tốc độ đào lò vẫn ở mức thấp. Theo kết quả khảo sát của đề tài tại nhiều mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh, với tiết diện lò 10m-11m2, tốc độ đào lò đá chỉ trong khoảng trên, dưới 50m/tháng, thậm chí có những đơn vị chỉ đạt 30m/tháng.

Với mục tiêu:

– Đồng bộ hóa, cơ giới hóa dây chuyền thiết bị công nghệ, tổ chức sản xuất khoa học, nâng cao hiệu quả các công đoạn đào chống lò, tăng tốc độ đào lò đá;

– Theo hướng thay đổi hộ chiếu khoan nổ mìn;

– Nâng cao năng lực dây chuyền công nghệ đào lò đá.

nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm:

1. Khảo sát, đánh giá hiện trạng các dây chuyền công nghệ đào chống lò đã và đang áp dụng tại một số mỏ hầm lò hiện nay;

2. Tổng quan về công tác đào lò đá trên thế giới và trong nước;

3. Lập dây chuyền công nghệ, thiết bị đồng bộ, tổ chức sản xuất khoa học đào chống lò đá phù hợp với điều kiện các mỏ hầm lò vùng than Quảng Ninh;

4. Nghiên cứu áp dụng các loại phương tiện nổ mìn hiện đại, đáp ứng yêu cầu nổ mìn, lập các hộ chiếu khoan nổ mìn hợp lý làm tăng hiệu suất nổ mìn;

5. Chỉ đạo áp dụng vào một số đường lò đá tại mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh.

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, đề tài đã đạt được những mục tiêu cơ bản theo đề cương đặt ra, nghiên cứu hoàn thiện khoan nổ mìn sử dụng kíp vi sai phi điện trong đào lò đá, hoàn thiện tổ chức chu kỳ, bố trí nhân lực. Những kết quả nghiên cứu của đề tài đã được đưa vào áp dụng tại Xuyên vỉa -175 khu TT.I (III) mỏ Ngã Hai, Công ty than Quang Hành, lò xuyên vỉa số 1 mức +145 mỏ Khe Chuối. Công ty 91và lò xuyên vỉa -50 Công ty TNHH MTV Thăng Long -Tổng Công ty Đông Bắc. Kết quả đã nâng cao được tốc độ đào lò lên 75m/tháng với lò tiết diện 17,9 m2 trong đá có độ kiên cố f= 4¸6, đạt 78m/tháng đối với lò tiết diện 13,1m2.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được Hội đồng KHCN cấp cơ sở đánh giá đạt yêu cầu và nghiệm thu đề tài tại cấp cơ sở./.

Các mục khác