Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu áp dụng công nghệ cơ giơi hóa khấu than trong lò chợ chống giữ bằng giàn chống mềm tại các mỏ hầm lò thuộc TKV”

Ngày 29/8/2023, Hội đồng Khoa học Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu áp dụng công nghệ cơ giới hóa (CGH) khấu than trong lò chợ chống giữ bằng giàn chống mềm tại các mỏ hầm lò thuộc TKV” thuộc Chương trình CGH và hiện đại hóa các công đoạn sản xuất và đồng bộ hóa quá trình khai thác, sàng tuyển, chế biến than, sản xuất điện của Tập đoàn TKV, do TS Vũ Văn Hội làm chủ nhiệm.

TS. Nhữ Việt Tuấn, Phó chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị

Những năm gần đây, để nâng cao sản lượng và hiệu quả khai thác các vỉa than dày trung bình đến dày, góc dốc ≥40 độ, các mỏ than hầm lò thuộc TKV đã đưa vào áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn chống mềm ZRY, khấu than bằng khoan nổ mìn. Kết quả cho thấy, so với các công nghệ khai thác trước đây thì công nghệ này cho sản lượng lò chợ và năng suất lao động cao gấp từ 1,5 đến 2 lần, tỷ lệ tổn thất giảm còn 17,6 đến 20%, chi phí sản xuất giảm mạnh, điều kiện làm việc của công nhân được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, công nghệ khai thác này cũng còn tồn tại một số hạn chế, đặc biệt là công tác tách phá than còn chiếm nhiều thời gian, chi phí nhân lực, có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn…

TS. Vũ Văn Hội trình bày báo cáo tại Hội đồng

Công nghệ khai thác lò chợ chống giữ bằng giàn chống mềm đã được nghiên cứu và áp dụng rộng rãi tại các mỏ hầm lò của Trung Quốc cho các khu vực có vỉa than dày trung bình đến dày, góc dốc vỉa ≥40 độ. Để giảm bớt một số công đoạn thủ công trong khai thác lò chợ, đặc biệt là loại bỏ việc tách phá than bằng khoan nổ mìn, người ta đã nghiên cứu và áp dụng thành công một số mô hình khấu than cơ giới hóa như: (1) Sơ đồ công nghệ cơ giới hóa khấu than bằng máy khấu lai dắt xích, di chuyển trượt trên nền lò chợ; (2) Sơ đồ công nghệ cơ giới hóa khấu than bằng máy khấu di chuyển bánh xích. Kết quả áp dụng đã cho sản lượng khai thác từ 130.000 ÷ 150.000 tấn/năm, cao gấp 1,3 ÷ 1,5 lần so với lò chợ khấu than bằng khoan nổ mìn trong cùng điều kiện, đặc biệt là cho phép giảm lao động trực tiếp trong lò chợ.

Từ thực tế trên, năm 2022 Tập đoàn TKV đã giao cho Viện thực hiện đề tài “Nghiên cứu áp dụng công nghệ CGH khấu than trong lò chợ chống giữ bằng giàn chống mềm tại các mỏ hầm lò thuộc TKV” nhằm nghiên cứu đề xuất xây dựng sơ đồ, quy trình công nghệ phù hợp làm cơ sở khoa học, thực tiễn để triển khai thử nghiệm và phát triển áp dụng trong thực tiễn sản xuất nhằm tiếp tục nâng cao sản lượng, năng suất lao động trong khai thác các lò chợ chống giữ bằng giàn chống mềm tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV.

Trên cơ sở những nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới và điều kiện địa chất kỹ thuật, thực tế áp dụng công nghệ khai thác lò chợ sử dụng giàn chống mềm tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, nhóm thực hiện đề tài đã đề xuất và xây dựng sơ đồ, quy trình công nghệ, tính toán yêu cầu thiết bị khấu than cơ giới hóa trong lò chợ chống giữ bằng giàn chống mềm phù hợp điều kiện các mỏ hầm lò thuộc TKV. Dựa vào các kết quả nghiên cứu, đánh giá đặc điểm điều kiện địa chất – kỹ thuật mỏ và kế hoạch sản xuất của các mỏ than hầm lò giai đoạn 2023-2025, đề tài đã lựa chọn diện sản xuất là lò chợ thuộc vỉa 7 khu II – Công ty than Vàng Danh để thiết kế công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo chống giữ bằng giàn chống mềm ZRY, khấu than bằng cơ giới hóa sử dụng máy khấu di chuyển bánh xích. Kết quả tính toán cho thấy, việc áp dụng công nghệ sẽ cho phép tiếp tục nâng cao sản lượng, năng suất lao động và hiệu quả khai thác so với lò chợ chống giữ bằng giàn chống mềm, khấu than bằng khoan nổ mìn.

TS. Trương Đức Dư, Phản biện 1 phát biểu tại Hội nghị

ThS. Trần Tuấn Ngạn, Phản biện 2 phát biểu tại Hội nghị

ThS. Đặng Hồng Thắng, Ủy viên Hội đồng phát biểu tại Hội

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở cho việc triển khai thử nghiệm, hoàn thiện và phát triển áp dụng rộng rãi trong sản xuất nhằm nâng cao sản lượng, hiệu quả và an toàn trong sản xuất cho các điều kiện vỉa than dày trung bình đến dày, dốc tại các mỏ than hầm lò thuộc TKV. Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến quá báu, có hàm lượng khoa học sâu, là cơ sở để nhóm thực hiện bổ sung, hoàn thiện đề tài trước khi trình Tập đoàn TKV phê duyệt. /.

Đ. L

Các mục khác