Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở: Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao công suất và tỷ lệ thu hồi tại các nhà máy tuyển quặng bauxit thuộc TKV

Ngày 25/01/2022, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao công suất và tỷ lệ thu hồi tại các nhà máy tuyển quặng bauxit thuộc TKV

TS. Lưu Văn Thực – Phó Chủ tịch Hội đồng, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập theo Quyết định số 800/QĐ-VKHCNM, ngày 29/12/2021 gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng – Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Lưu Văn Thực (Phó Viện trưởng – Viện KHCN Mỏ) làm Phó Chủ tịch; TS. Phạm Văn Luận (Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội –  Phản biện 1); KS. Nguyễn Bá Nghiệm (PTP Tuyển khoáng Luyện kim – Tổng Công ty Khoáng sản – Phản biện 2.

– Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

– Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin.

– Chủ nhiệm đề tài – ThS. Đỗ Nguyên Đán

ThS. Đỗ Nguyên Đán – Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại Hội nghị

Nhà máy tuyển quặng bauxit Nhân Cơ và Tân Rai được vận hành sản xuất thương mại từ năm 2017. Đến nay, các nhà máy này đã  hoạt động ổn định, làm chủ được công nghệ, chất lượng quặng tinh đảm bảo cho sản xuất alumin bằng công nghệ Bayer. Công suất nhà máy tuyển vượt so với thiết kế, đảm bảo sản xuất hơn 650.000 tấn alumin/năm. Theo lộ trình phát triển alumin của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, đến năm 2025 sẽ thực hiện cải tiến nâng công suất cho nhà máy alumin Nhân Cơ và Tân Rai lên 800.000 tấn/năm, sau đó sẽ mở rộng nâng công suất lên 2.000.000 tấn/năm. Thực hiện các mục tiêu trên, việc nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao công suất và tỷ lệ thu hồi quặng bauxit tại các nhà máy là rất cần thiết. Chính vì vậy Tập đoàn TKV đã giao cho Viện KHCN Mỏ thực hiện đề tài Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao công suất và tỷ lệ thu hồi tại các nhà máy tuyển quặng bauxit thuộc TKV

Nhóm thực hiện đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: Tổng quan về công nghệ tuyển quặng bauxit trên thế giới và tại Việt Nam; Khảo sát, đánh giá hiện trạng công nghệ tuyển và lấy mẫu, phân tích, đánh giá đặc điểm, tính chất quặng nguyên khai, quặng tinh, quặng bùn thải tại các nhà máy tuyển quặng bauxit thuộc TKV; Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao công suất nhà máy tuyển quặng bauxit; Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao tỷ lệ thu hồi quặng bauxit trong phòng thí nghiệm; Đề xuất các giải pháp công nghệ nâng cao công suất, tỷ lệ thu hồi tại các nhà máy tuyển quặng bauxit; Lập phương án theo dõi áp dụng thử nghiệm giải pháp nâng cao công suất nhà máy tuyển quặng Nhân Cơ.

Tại Hội nghị, nhóm thực hiện đề tài đã nhận được nhiều ý kiến nhận xét, đóng góp của các chuyên gia trong  Hội đồng KHCN. Trong đó, nhận định nhóm thực hiện đề tài đã thực hiện khối lượng công việc lớn, hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký. Đề tài có tính thời sự, cấp thiết. Tuy nhiên, nhóm thực hiện cần bổ sung, chỉnh sửa một số thông tin,… hoàn thiện trước khi trình Tập đoàn TKV phê duyệt./.

Đ.L

Các mục khác