Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở: Nghiên cứu lựa chọn góc dốc sườn tầng và bờ mỏ hợp lý cho các mỏ quặng lộ thiên thuộc TKV

Ngày 28/3/2022, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở Nghiên cứu lựa chọn góc dốc sườn tầng và bờ mỏ hợp lý cho các mỏ quặng lộ thiên thuộc TKV

TS. Bùi Duy Nam trình bày báo cáo tại Hội nghị

Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập theo Quyết định số 109/QĐ-VKHCNM, ngày 14/3/2022 gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng – Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Nhữ Việt Tuấn (Phó Viện trưởng – Viện KHCN Mỏ) làm Phó Chủ tịch; TS. Lê Đức Phương (Chuyên gia độc lập) –  Phản biện 1; TS. Trần Quang Hiếu (Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội) – Phản biện 2.

– Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

– Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin.

– Chủ nhiệm đề tài – TS. Bùi Duy Nam 

Các mỏ khai thác quặng lộ thiên do Tập đoàn TKV quản lý hiện nay chủ yếu áp dụng hình thức khai thác xuống sâu, khấu theo lớp đứng, góc dốc sườn tầng thay đổi 45-650, trung bình 550 (thiết kế 650). Việc góc dốc sườn tầng không đạt được như thiết kế gây hẹp mặt tầng công tác, vận tải, giảm góc dốc bờ công tác, chập tầng dẫn đến giảm năng suất thiết bị, gây nguy cơ mất an toàn cũng như làm tăng khối lượng đất đá bóc thời kỳ đầu. Để đảm bảo an toàn, khai thác tối đa tài nguyên, nâng cao hiệu quả khai thác tại các mỏ khai thác quặng lộ thiên, Tập đoàn TKV đã giao cho Viện KHCN Mỏ thực hiện đề tài này nhằm nghiên cứu, lựa chọn góc dốc sườn tầng, bờ mỏ hợp lý và đề xuất công nghệ nâng cao góc dốc sườn tầng và bờ mỏ cho các mỏ quặng lộ thiên thuộc TKV.

Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: Tổng quan kinh nghiệm áp dụng sườn tầng, bờ mỏ có góc dốc lớn tại các mỏ quặng đồng lộ thiên trên thế giới; Đánh giá hiện trạng góc dốc sườn tầng, bờ mỏ tại các mỏ quặng lộ thiên thuộc TKV; Nghiên cứu lựa chọn công nghệ nâng góc dốc sườn tầng, bờ mỏ phù hợp cho các mỏ quặng lộ thiên TKV; Thử nghiệm công nghệ bóc đất đá nâng cao góc dốc sườn tầng, bờ mỏ tại một mỏ quặng đồng cụ thể; Hoàn thiện hồ sơ đồ mẫu về hình dạng, kết cấu bờ mỏ và quy trình bóc đất đá nâng góc dốc sườn tầng.

TS. Trần Quang Hiếu trình bày phản biện tại Hội nghị

TS. Vũ Văn Hội phát biểu tại Hội nghị

Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu nhận định đề tài được nhóm thực hiện nghiên cứu công phu, thực hiện khối lượng công việc lớn, hoàn thành đầy đủ, bám sát các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký. Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị ứng dụng thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho dự án khai thác xuống sâu mỏ đồng Sin Quyền. Hội đồng thống nhất nghiệm thu kết quả nghiên cứu cấp cơ sở. Tuy nhiên, nhóm thực hiện cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung, thông tin… hoàn thiện trước khi trình Tập đoàn TKV phê duyệt./.

Đ.L

Các mục khác