Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở “Nghiên cứu xác định năng suất nhân tố tổng hợp (TFP – Total Factor Productivity) trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam”

Chiều ngày 22/8/2023, Viện KHCN Mỏ-Vinacomin đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV “Nghiên cứu xác định năng suất nhân tố tổng hợp (TFP – Total Factor Productivity) trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam” do ThS. Vũ Tuấn Sử làm chủ nhiệm.

Hội đồng KHCN của Đề tài được thành lập theo Quyết định số 326/QĐ-VKHCNM, ngày 28/7/2023 gồm 07 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng, Viện trưởng làm Chủ tịch.

TS. Đào Hồng Quảng, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ chủ trì Hội nghị

Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP – Total Factor Productivity) là chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất mang lại do nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động nhờ vào tác động của các nhân tố đổi mới công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến quản lý, nâng cao trình độ lao động…  Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới năng suất như: Lao động, vốn, công tác tổ chức, quản lý sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng lao động, …

Trên thế giới, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã sử dụng chỉ tiêu TFP để đánh giá sự phát triển của các ngành và nền kinh tế. Năm 1998, Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) đã tiến hành một dự án khảo sát quốc tế về đo lường TFP với sự tham gia của 10 nước, trong đó có Việt Nam.

Hiện nay, tại Tập đoàn TKV, công tác đo lường năng suất các lĩnh vực sản xuất: Than, khoáng sản, điện, cơ khí, hóa chất chủ yếu được tính bằng chỉ tiêu năng suất lao động. Do đó, để đánh giá năng suất của các đơn vị trong Tập đoàn theo chỉ tiêu TFP, Tập đoàn TKV đã giao cho Viện KHCN Mỏ thực hiện đề tài “Nghiên cứu xác định năng suất nhân tố tổng hợp TFP (Total Factor Productivity) trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam” với mục tiêu: Xây dựng hệ thống các chỉ số năng suất TFP để có thể đo lường được hiệu quả sử dụng các nguồn lực sản xuất (vốn, lao động và các yếu tố tổng hợp) và quy trình tính toán năng suất TFP cho các đơn vị nhằm đánh giá, hoạch định, quản lý, cải tiến năng suất một cách bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm của TKV.

ThS. Vũ Tuấn Sử, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đề tài đã đánh giá tình hình thực hiện năng suất trong các đơn vị của TKV giai đoạn 2016 – 2022; phân tích điều kiện sản xuất có ảnh hưởng đến chỉ tiêu năng suất; nghiên cứu đề xuất phương pháp đo lường TFP phù hợp với thực tế sản xuất của TKV; xây dựng quy trình tính toán TFP. Đề tài đã tính toán thử nghiệm năng suất TFP tại các đơn vị như: Công ty than Dương Huy, Công ty than Cao Sơn, Công ty tuyển than Cửa Ông, Công ty nhôm Đăk Nông, Công ty CP Cơ khí Mạo Khê, Công ty CP Công nghiệp ôtô, Tổng Công ty CN Hóa chất Mỏ. Các kết quả  tính toán thử nghiệm cho thấy quy trình tính toán các chỉ tiêu năng suất do đề tài xây dựng là phù hợp với việc quản lý, điều hành và điều kiện sản xuất thực tế của các đơn vị. Kết quả tính toán thử nghiệm có thể sử dụng để phân tích, đánh giá tình hình hoạt động hiện tại của đơn vị và so sánh với các đơn vị khác nhằm đặt ra mục tiêu và biện pháp khắc phục những vấn đề tồn tại về hiệu quả sử dụng vốn, lao động và các nhân tố tổng hợp TFP. Cũng trên cơ sở này, các đơn vị sẽ quản lý và kiểm soát một cách chặt chẽ quá trình làm việc của người lao động, đánh giá được mức độ hiệu quả trong công việc của mỗi người cũng như thực hiện các chế độ đãi ngộ, khen thưởng hay xử phạt công bằng, khách quan hơn. TKV cũng dễ dàng so sánh mức độ cạnh tranh giữa các ngành nghề, lĩnh vực từ đó sẽ có những phương hướng chiến lược kinh doanh bền vững, hiệu quả hơn.

PGS. TS. Nguyễn Cảnh Nam phát biểu tại Hội nghị

TS. Nguyễn Tiến Chỉnh phát biểu tại Hội nghị

TS. Đỗ Ngọc Tước phát biểu tại Hội nghị

TS. Đỗ Văn Hoàng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu. Trong đó, nhận định nhóm thực hiện đã hoàn thành đầy đủ, bám sát các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký. Tuy nhiên, nhóm thực hiện cần tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện một số nội dung để trình Tập đoàn TKV phê duyệt./.

Đ.L

Các mục khác