Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng phương pháp giám sát cảnh báo mô hình chất tải trên các ôtô vận chuyển đất đá tại các mỏ than lộ thiên thuộc TKV

Ngày 28/3/2022, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở Nghiên cứu xây dựng phương pháp giám sát cảnh báo mô hình chất tải trên các ôtô vận chuyển đất đá tại các mỏ than lộ thiên thuộc TKV”

Đào Hồng Quảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập theo Quyết định số 108/QĐ-VKHCNM, ngày 14/3/2022 gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng – Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Nhữ Việt Tuấn (Phó Viện trưởng – Viện KHCN Mỏ) làm Phó Chủ tịch; PGS. TS. Phạm Văn Hòa (Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội) –  Phản biện 1; ThS. Phạm Xuân Tráng (PTP Khai thac Lộ thiên – Công ty CP Tư vấn Đầu tư mỏ & Công nghiệp – Vinacomin) – Phản biện 2.

– Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

– Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin.

– Chủ nhiệm đề tài – ThS. Lê Bá Phức 

ThS. Lê Bá Phức  trình bày báo cáo tại Hội nghị

Vận tải là một trong những khâu công nghệ chính của quá trình sản xuất tại các mỏ lộ thiên. Chi phí vận tải thường chiếm 60-65% tổng chi phí các công đoạn chính. Việc chất tải không hợp lý và trọng tải chuyên chở không đảm bảo sẽ là nguyên nhân làm tăng chi phí khâu vận tải.

Xuất phát từ thực tế đó Tập đoàn TKV đã giao cho Viện KHCN Mỏ thực hiện đề tài Nghiên cứu xây dựng phương pháp giám sát cảnh báo mô hình chất tải trên các ôtô vận chuyển đất đá tại các mỏ than lộ thiên thuộc TKV”. Mục tiêu của đề tài là nhằm đề xuất các giải pháp kỹ thuật và phần mềm xác định dung tích chất tải phù hợp với từng loại xe với tính chất đất đá vận chuyển. Qua đó, giám sát và cảnh báo việc thực hiện mô hình chất tải của máy xúc tại các mỏ lộ thiên thuộc TKV nhằm nâng cao hệ số sử dụng khối lượng và trọng lượng xe, giảm chi phí giá thành khâu xúc bốc vận tải v.v.

Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: Tổng quan phương pháp xây dựng mô hình chất tải và kiểm soát dung tích sử dụng thùng xe vận tải đất đá trên thế giới và Việt Nam; Khảo sát đánh giá hiện trạng công tác quản lý, giám sát thực hiện mô hình chất tải của máy xúc thực hiện chất tải lên các xe vận chuyển đất đá tại mỏ than lộ thiên vùng Cẩm Phả, Hòn Gai và Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc – TKV; Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật tới hệ số đầy thùng xe; Nghiên cứu mô hình chất tải phù hợp; Xây dựng phương pháp giám sát cảnh báo mô hình chất tải trên các ôtô vận chuyển đất đá tại các mỏ lộ thiện; Đánh giá hiệu quả của phương pháp; Xây dựng bộ phần mềm xác định dung tích chất tải thực của ôtô vận tải tại các trạm giám sát ở mỏ than lộ thiên; Thử nghiệm mô hình chất tải, hệ thống giám sát cảnh báo mô hình chất tải tại một mỏ than (mỏ than Cọc Sáu).

PGS. TS. Phạm Văn Hòa trình bày phản biện tại Hội nghị

ThS. Phạm Xuân Tráng trình bày phản biện tại Hội nghị

ThS. Lê Văn Hải phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các thành viên trong Hội đồng KH đã nhận xét, đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, nhận định đề tài được nhóm thực hiện nghiên cứu công phu, thực hiện khối lượng công việc lớn, hoàn thành đầy đủ, bám sát các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký. Đề tài có hàm lượng khoa học, có ý nghĩa thực tiễn cao. Hội đồng thống nhất nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài cấp cơ sở. Tuy nhiên, nhóm thực hiện cần chỉnh sửa, bổ sung và làm rõ một số nội dung, thông tin,… hoàn thiện trước khi trình Tập đoàn TKV phê duyệt./.

Đ.L

Các mục khác