Hội nghị nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng quy trình, chuẩn hoá các dữ liệu, hệ thống hoá các chỉ tiêu, biểu mẫu trong công tác nhật lệnh, giao – nhận ca sản xuất theo từng mô hình công trường phân xưởng thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của TKV.

Ngày 25/11/2021, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu đề tài TKV cấp cơ sở Nghiên cứu xây dựng quy trình, chuẩn hoá các dữ liệu, hệ thống hoá các chỉ tiêu, biểu mẫu trong công tác nhật lệnh, giao – nhận ca sản xuất theo từng mô hình công trường phân xưởng thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của TKV tại hai điểm cầu Hà Nội (Viện Khoa học Công nghệ Mỏ) và Quảng Ninh (Trung tâm An toàn Mỏ).

Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập theo Quyết định số 672/QĐ-VKHCNM, ngày 02/11/2021 gồm 7 thành viên, do TS. Đào Hồng Quảng (Viện trưởng – Viện KHCN Mỏ) làm Chủ tịch; TS. Nhữ Việt Tuấn (Phó Viện trưởng – Viện KHCN Mỏ) làm Phó Chủ tịch; TS. Trương Đức Dư (Hội KHCN mỏ Việt Nam) – Phản biện 1; ThS. Nguyễn Tuấn Anh (Phó Giám đốc Trung tâm An toàn Mỏ) – Phản biện 2.

– Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

– Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin.

– Chủ nhiệm đề tài – TS. Phan Văn Việt

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là tập đoàn kinh tế lớn với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ đạo gồm: Than; Khoáng sản; Cơ khí; Hoá chất; Điện lực. Trong mỗi lĩnh vực, hoạt động SXKD trực tiếp được tiến hành thông qua các công trường/phân xưởng (CT/PX). Qua khảo sát, thống kê cho thấy, các lĩnh vực sản xuất của TKV có tổng cộng khoảng 596 CT/PX, phân chia thành 97 loại mô hình CT/PX khác nhau. Tuỳ thuộc vào tính chất, chức năng và quy mô của từng loại mô hình CT/PX mà công tác quản lý, điều hành sản xuất cũng khác nhau, song về cơ bản đều thực hiện thông qua quy trình nhật lệnh – giao ca. Quy trình này thực chất là việc trao đổi, xác nhận và xử lý thông tin giữa các cán bộ chỉ huy (CHSX) công trường phân xưởng với nhau hoặc giữa cán bộ chỉ huy sản xuất với người lao động và các phòng ban, bộ phận liên quan khác của đơn vị/công ty.

Hiện nay, hầu hết các CT/PX tại các đơn vị thuộc TKV đang thực hiện quy trình nhận lệnh, giao – nhận ca theo cách truyền thống, dưới dạng sổ nhật lệnh viết tay. Với cách thức này, hàng ca cán bộ CHSX phải dành nhiều thời gian để thực hiện khối lượng lớn công việc liên quan đến ghi chép sổ nhật lệnh, giao nhận ca. … bên cạnh đó, việc sử dụng hình thức sổ viết tay dễ xảy ra sai sót, nhầm lẫn về số liệu. Việc quản lý, lưu trữ khối lượng lớn hồ sơ, sổ sách rất phức tạp, khó khăn cho việc tìm kiếm, thống kê số liệu khi cần.

Mặc dù một số đơn vị trongTập đoàn TKV đã áp dụng thử nghiệm hình thức sổ nhật lệnh, giao – nhận ca trên phần mềm và mang lại kết quả khả quan, tuy nhiên các phần mềm này chưa thống nhất và kết nối đồng bộ với các phần mềm quản lý khác nên một số công đoạn vẫn phải thực hiện thủ công.

Từ thực tế đó, Tập đoàn TKV đã giao cho Viện KHCN Mỏ triển khai thực hiện đề tài này. Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, nhóm thực hiện đề tài đã tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: Tổng quan công tác quẩn lý kỹ thuật, quy trình nhật lệnh, giao – nhận ca sản xuất cấp công trường phân xưởng trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của TKV; Khảo sát, thu thập và tổng hợp, phân loại hồ sơ tài liệu về nhật lệnh, giao nhận ca sản xuất theo từng mô hình công trường phân xưởng thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của TKV; Nghiên cứu xây dựng quy trình nhật lệnh, giao – nhận ca sản xuất tại các CT/PX thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của TKV; Chuẩn hoá các dữ liệu, hệ thống hoá các chỉ tiêu, biểu mẫu chung về nhật lệnh, giao – nhận ca sản xuất tại các công trường phân xưởng thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của TKV; Nghiên cứu xây dựng sơ đồ kết nối, chỉ đạo điều hành tập trung công tác nhật lệnh, giao – nhận ca sản xuất tại các công trường phân xưởng thuộc các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của TKV.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xây dựng quy trình, chuẩn hoá các dữ liệu, hệ thống hoá các chỉ tiêu, biểu mẫu theo từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu tin học hoá quy trình giao – nhận ca trong điều hành sản xuất cấp công trường phân xưởng tại các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc TKV.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng KHCN đã trao đổi, phân tích và đóng góp nhiều ý kiến nhận xét chi tiết. Trong đó, nhận định đề tài đã thực hiện khối lượng công việc lớn, công phu, bài bản, tỷ mỉ, đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký. Đề tài có tính thời sự, cấp thiết. Các kết quả nghiên cứu có tính thực tiễn và ý nghĩa khoa học. , … Tuy nhiên, nhóm thực hiện cần bổ sung, chỉnh sửa một số thông tin …

 Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đào Hồng Quảng đã tổng hợp, cảm ơn những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng, đồng thời yêu cầu nhóm thực hiện chỉnh sửa hoàn thiện để trình Tập đoàn TKV phê duyệt đúng tiến độ./.

Đ.L

Các mục khác