Viện KHCN Mỏ: Hội nghị Sơ kết công tác Quý II và triển khai nhiệm vụ Quý III năm 2022

Sáng ngày 12/7/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Quý II và triển khai nhiệm vụ Quý III năm 2022. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành Viên HĐTV; Ông Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đồng tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, doanh thu toàn Viện trong Quý II đạt 60 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch năm (160 tỷ đồng); Doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 là 71,6 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch năm, bằng 79% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác tư vấn của Viện gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên các hoạt động nghiên cứu triển khai thực hiện các hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ và SXKD vẫn được ổn định. Tiền lương của CBCNV được duy trì.

Ông Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng trình bày báo cáo tại Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ Quý III, Viện phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Doanh thu Quý III phấn đấu đạt trên 30 tỷ đồng; Thực hiện hoàn thiện các đề tài đã được nghiệm thu cấp cơ sở, đồng thời đẩy mạnh ký kết đề tài, dự án các cấp; Thực hiện tốt các hợp đồng DVKT đã ký đảm bảo chất lượng, tiến độ và nghiệm thu thanh quyết toán nhanh gọn. Nhanh chóng xúc tiến ký kết hợp đồng thuộc kế hoạch năm 2022 và các năm tiếp theo thuộc các lĩnh vực thế mạnh như khai thác hầm lò, lộ thiên, xây dựng mỏ, kinh tế mỏ, …

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành Viên HĐTV Tập đoàn TKV  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành Viên HĐTV Tập đoàn TKV đề nghị Viện bám sát những chủ trương, chương trình nghiên cứu KHCN của Tập đoàn để nghiên cứu, đề xuất những nội dung nghiên cứu phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tập thể lãnh đạo, CBCNVC Viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để phù hợp với tình hình thực tế; Duy trì, giữ vững ổn định các mặt hoạt động bằng chất lượng và tiến độ các công trình, dự án, đề tài; Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra…

Tại Hội nghị các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và được Viện trưởng Đào Hồng Quảng trực tiếp giải đáp và định hướng triển khai thực hiện trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Ông Lê Trung Tuyến, Giám đốc Trung tâm An toàn Mỏ phát biểu tại Hội nghị

Ông Phạm Văn Quân, Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư phát biểu tại Hội nghị

Ông Phan Văn Việt, Trưởng phòng Nghiên cứu CN Khai thác Hầm lò phát biểu tại Hội nghị

Đ. L

Các mục khác