Hội nghị triển khai quy trình công tác cán bộ

Ngày 28/11/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai quy trình lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Viện trưởng Viện KHCN Mỏ đối với ông Nhữ Việt Tuấn. Ông Đào Hồng Quảng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng chủ trì Hội nghị.

Bà Phạm Vân  Anh – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện quán triệt mục đích, yêu cầu và hướng dẫn thực hiện quy trình công tác cán bộ tại Hội nghị

Ông Đào Hồng Quảng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng điều hành Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành các bước của quy trình lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Viện trưởng đối với ông Nhữ Việt Tuấn Phó Bí Thư, Phó Viện trưởng. Kết quả thực hiện tại Hội nghị sẽ được Viện KHCN Mỏ tổng hợp và trình Tập đoàn TKV phê duyệt.

Đ.L

Các mục khác