Hội thảo đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nổ mìn tại khu vực đất đá ngậm nước cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh”

Sáng ngày 15/8/2023, Viện KHCN Mỏ đã tổ chức Hội thảo đề tài trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nổ mìn tại khu vực đất đá ngậm nước cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh”, TS. Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng Viện KHCN Mỏ chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo, về phía Viện KHCN Mỏ có TS. Đoàn  Văn Thanh – TP. Nghiên cứu Công nghệ Khai thác Lộ thiên – Chủ nhiệm đề tài, ThS. Phạm Chân Chính – TP. Quản lý Khoa học & HTQT, KS. Vũ Tuấn Sử – PTP. Kinh  tế Dự án cùng một số cán bộ chuyên môn có liên quan… Khách mời, về phía Trường Đại học Mỏ – Địa chất có PGS.TS Trần Quang Hiếu-  Phó chủ nhiệm Bộ môn khai thác lộ thiên, TS. Nguyễn Đình An, TS. Trần Đình Bão.

TS. Đoàn Văn Thanh trình bày báo cáo tại Hội thảo

Năm 2021, Viện KHCN Mỏ – Vinacomin được Bộ Công Thương giao thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nổ mìn tại khu vực đất đá ngậm nước cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh” với mục tiêu hoàn thiện được các giải pháp công nghệ đồng bộ về nổ mìn trong điều kiện đất đá ngậm nước tại các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh, giảm chi phí bóc đất đá, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác.

Tại Hội thảo, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày các nội dung nghiên cứu chính bao gồm: Nghiên cứu điều kiện địa chất tự nhiên và hiện trạng công nghệ khoan nổ mìn tại khu vực đất đá ngậm nước ở các các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh; nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố địa chất – kỹ thuật tới hiệu quả nổ mìn tại khu vực đất đá ngậm nước; nghiên cứu xây dụng các giải pháp công nghệ nổ mìn tại khu vực đất đá ngậm nước cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh.

Trên cơ sở kinh nghiệm về công nghệ khoan nổ mìn trên thế giới và thực tế tại các mỏ than vùng Quảng Ninh, nhóm thực hiện đã đề xuất một số phương pháp khoan nổ mìn như: Công nghệ nổ mìn nạp thuốc nổ không chịu nước trong ống PVC và túi nilon; công nghệ sử dụng kết hợp thuốc nổ chịu nước và không chịu nước; … Đề tài đã phân tích, lựa chọn phương án nạp nổ tối ưu nhất – nổ mìn trong túi nilon và đã thử nghiệm nạp trên mô hình tương đương tại phòng thí nghiệm. Thời gian tới, Viện sẽ phối hợp với Công ty CP than Cao Sơn và Công ty Công nghiệp Hóa Chất mỏ Cẩm Phả triển khai thử nghiệm một số bãi nổ tại khai trường mỏ than Cao Sơn.

Tại Hội thảo các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm áp dụng công nghệ khoan nổ mìn trong thực tế sản xuất và đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho nội dung đề tài. Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo là cơ sở để nhóm thực hiện đề tài bổ sung và hoàn thiện các nội dung và trình Hội đồng Khoa học Viện nghiệm thu cấp cơ sở./.

Đ.L

Các mục khác