Hội thảo về hệ thống cơ giới hóa vận chuyển người, vật tư và thiết bị bằng đầu tầu điêzen …

Được sự nhất trí của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, ngày 18 tháng 12 năm 2012, tại Khách sạn Heritage, số 88 Hạ Long – Bãi Cháy – Quảng Ninh đã diễn ra "Hội thảo về hệ thống cơ giới hóa vận chuyển người, vật tư và thiết bị bằng đầu tầu điêzen kết hợp monoray trong khai thác hầm lò".

  Được sự nhất trí của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, ngày 18 tháng 12 năm 2012, tại Khách sạn Heritage, số 88 Hạ Long – Bãi Cháy – Quảng Ninh đã diễn ra “Hội thảo về hệ thống cơ giới hóa vận chuyển người, vật tư và thiết bị bằng đầu tầu điêzen kết hợp monoray trong khai thác hầm lò”. 

Tham gia Hội thảo có ông Nguyễn Chiến Thắng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, đại diện các ban chuyên môn của Tập đoàn (Ban Điện Lực – Cơ khí; Ban Cơ điện – Vận tải; Ban Khoa học công nghệ và chiến lược; Ban  Xây dựng mỏ; Ban Kỹ thuật công nghệ mỏ; Ban An toàn), đại diện lãnh đạo của các đơn vị tư vấn thiết kế (Viện Khoa học Công nghệ Mỏ; Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ; Công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp) cùng đại diện lãnh đạo của nhiều đơn vị khai thác than hầm lò, các đơn vị sản xuất cơ khí thuộc Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam và đại diện Nhà máy FERRIT (Cộng hòa Séc), ông Mazour Rostislav – Giám đốc Thương mại.

Tại buổi Hội thảo, đại diện Nhà máy FERRIT đã giới thiệu hệ thống cơ giới hóa vận chuyển người, vật tư và thiết bị bằng đầu tầu điêzen kết hợp monoray trong khai thác hầm lò mà Nhà máy đã cung cấp trên thế giới, đánh giá hiệu quả áp dụng hệ thống này tại Công ty than Hà Lầm và Nam Mẫu. Đồng thời FERRIT đã đề xuất và xây dựng chương trình kế hoạch chuyển giao công nghệ, gia công sản xuất các loại vật tư, thiết bị của hệ thống monoray tại các đơn vị cơ khí trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Tiếp theo chương trình, đại diện Công ty TNHH MTV Than Nam Mẫu, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm trao đổi về thực tế áp dụng hệ thống cơ giới hóa vận chuyển người, vật tư và thiết bị bằng mônôray kết hợp đầu tàu điêzen tại đơn vị mình.

Trong bài tham luận của mình, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã giới thiệu các hình thức vận chuyển người, vật tư và thiết bị trên thế giới và tại các mỏ khai thác than hầm lò của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Thông qua buổi Hội thảo này, các bên có thể xem xét, lựa chọn phương án vận chuyển người, vật tư, thiết bị hợp lý và khả năng phối hợp với các đối tác nước ngoài để chế tạo trong nước nhằm chủ động trong sản xuất, giảm chi phí đầu tư, đáp ứng yêu cầu sử dụng của các đơn vị khai thác than hầm lò của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam./.

Các mục khác