Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Tập đoàn

Ngày 13/10/2022, Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu công nghệ đổ thải phù hợp tại các khu vực kết thúc khai thác lộ thiên” do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin thực hiện.

Ảnh: Phạm Hải Anh

Hội đồng KHCN của đề tài được thành lập theo Quyết định số 2274/QĐ-TKV, ngày 31/12/2020, gồm 09 thành viên, Ông Phan Xuân Thủy (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV) làm Chủ tịch; Ông Đỗ Hồng Nguyên (Trưởng ban Khoa học – Công nghệ thông tin và Chiến lược Tập đoàn) làm Phó chủ tịch; Ông Trần Quang Hiếu (Phó trưởng bộ môn Khai thác Lộ thiên, Trường Đại học Mỏ – Địa chất) làm Ủy viên, Phản biện; Ông Mai Quảng Thái (Phó trưởng ban Kỹ thuật  công nghệ mỏ Tập đoàn) làm Ủy viên, Phản biện.

– Cơ quan quản lý: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

– Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin

– Chủ nhiệm đề tài: TS. Đoàn Văn Thanh

Hiện nay, tại một số moong khai thác lộ thiên sau khi kết thúc khai thác, phía dưới  có thể còn công trình khai thác hoặc không còn công trình khai thác nên việc lựa chọn công nghệ đổ thải trong tại những khu vực này sẽ được chia thành 02 dạng (Công nghệ đổ thải trong có khai thác hầm lò phía dưới và công nghệ đổ thải trong không có khai thác hầm lò phía dưới). Việc nghiên cứu công nghệ đổ thải phù hợp cho các khu vực kết thúc khai thác lộ thiên này là hết sức cần thiết và cấp bách. Do đó, năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã giao cho Viện Khoa học Công nghệ mỏ thực hiện đề tài này.

Ảnh: Phạm Hải Anh

Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung chính bao gồm: Nghiên cứu kinh nghiệm đổ thải trong và các giải pháp đảm bảo an toàn cho quá trình khai thác hầm lò phía dưới tại các mỏ khai thác khoáng sản trên thế giới; Đánh giá hiện trạng công tác đổ thải trong và các giải pháp đảm bảo an toàn cho khai thác hầm lò phía dưới tại các mỏ khai thác than Việt Nam; Thí nghiệm bổ sung một số tính chất đất đá thải tại bãi thải moong lộ thiên mỏ than Núi Béo: Thành phần cỡ hạt, khối lượng, thể tích, góc nội ma sát, lực dính kết, độ lỗ rỗng, hệ số thấm; Nghiên cứu quy luật phân bố, vận động của thành phần cỡ hạt và sự thay đổi các chỉ tiêu cơ lý đá tại các bãi thải trong moong lộ thiên kết thúc khai thác; Nghiên cứu các yếu tố địa kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác đổ thải trong moong lộ thiên kết thúc khai thác khi có khai thác hầm lò phía dưới; Nghiên cứu lựa chọn công nghệ, các thông số và trình tự đổ thải trong hợp lý đối với các moong lộ thiên đã kết thúc khai thác; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thoát nước ở các khu vực moong lộ thiên đổ bãi thải trong; Tính toán áp dụng thử nghiệm công nghệ đổ thải trong tại moong lộ thiên mỏ than Núi Béo.

Ảnh: Phạm Hải Anh

Sau khi nghe nhóm thực hiện đề tài trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết, các thành viên của Hội đồng KH đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó, về cơ bản đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài. Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký. Nội dung nghiên cứu của đề tài là cơ sở để triển khai ứng dụng thực tế. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu./.

Đ. L

Các mục khác