Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia – Dự án SXTN: “Hoàn thiện các giải pháp công nghệ xử lý bờ trụ mỏ than Na Dương đảm bảo an toàn cho các công trình trên bề mặt và khai thác xuống sâu”

Ngày 24/11/2022, Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Công Thương đã tổ chức nghiệm thu Dự án SXTN: “Hoàn thiện các giải pháp công nghệ xử lý bờ trụ mỏ than Na Dương đảm bảo an toàn cho các công trình trên bề mặt và khai thác xuống sâu”.

Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án SXTN được thành lập theo Quyết định số: 1851/QĐ-BCT, ngày 15/9/2022. Hội đồng nghiệm thu gồm 10 thành viên: Ông Phùng Mạnh Đắc (Hội Khoa học công nghệ Mỏ Việt Nam) – Chủ tịch Hội đồng; ông Kiều Kim Trúc (Hội Khoa học công nghệ Mỏ Việt Nam) – Phó Chủ tịch Hội đồng; Ông Nguyễn Trường Xuân (Trường Đại học – Mỏ Địa chất) – Ủy viên, phản biện; Ông Lê Đức Nguyên (Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Công Thương) – Ủy viên, phản biện; các ông Phạm Văn Hòa (Trường Đại học – Mỏ Địa chất), Dương Công Tăng (Chuyên gia độc lập), Ngô Văn Long (Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường chất lượng), Đàm Hải Nam (Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Công Thương);  Nguyễn Văn Tráng (chuyên gia độc lập) làm Ủy viên.

PGS. TS. Phùng Mạnh Đắc, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại hội đồng

Ảnh: Phạm Hải Anh

– Cơ quan quản lý: Bộ Công Thương

– Cơ quan thực hiện: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin.

– Chủ nhiệm Dự án SXTN: TS. Lưu Văn Thực

Đoàn Văn Thanh thay mặt cho nhóm thực hiện Dự án SXTN trình bày báo cáo tại Hội đồng

Ảnh: Phạm Hải Anh

Tại Hội đồng nghiệm thu, TS. Đoàn Văn Thanh thay mặt nhóm thực hiện trình bày tập trung vào các nội dung, kết quả chính của Dự án SXTN bao gồm: Đánh giá đặc điểm tự nhiên – kỹ thuật và hiện trạng công nghệ xử lý bờ trụ mỏ than Na Dương; thiết kế sơ đồ, thông số và quy trình công nghệ xử lý bờ trụ mỏ than Na Dương và kết quả thực nghiệm các giải pháp công nghệ xử lý bờ trụ mỏ than Na Dương và hiệu quả kinh tế của Dự án SXTN.

Dự án SXTN được thực hiện với 02 mục tiêu chính: Hoàn thiện công nghệ xử lý bờ trụ bao gồm: Các giải pháp công nghệ bóc đất đá bờ trụ, quản lý ổn định bờ mỏ và ảnh hưởng của nước ngầm đáp ứng khai thác xuống sâu và an toàn cho các công trình trên bề mặt bờ trụ; áp dụng công nghệ xử lý bóc đất đá bờ trụ, khoan giảm áp và quan trắc ổn định tại bờ trụ mỏ than Na Dương.

Qua 45 tháng thực hiện, Dự án SXTN đã hoàn thành các mục tiêu và đáp ứng được các yêu cầu sản phẩm đặt ra theo nội dung Hợp đồng. Các công trình trên mặt, xuống sâu, khu vực bờ trụ được đảm bảo an toàn và nâng cao mức độ ổn định, đặc biệt là Nhà máy Nhiệt điện Na Dương. Đáp ứng yêu cầu về sản lượng bóc đất đá theo kế hoạch của mỏ, trung bình 125.000 m3/tháng. Nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm giá thành sản phẩm bóc 1 m3 đất đá bờ trụ. Đồng thời, Dự án SXTN đảm bảo an sinh xã hội qua việc góp phần nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả, giảm thiểu sự cố môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên, đảm bảo sự bền vững ngành công nghiệp than – điện, an sinh xã hội, ổn định vùng biên.

PGS. TS. Nguyễn Trường Xuân trình bày ý kiến phản biện tại Hội đồng

Ảnh: Phạm Hải Anh

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Dự án SXTN, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính thực tiễn của Dự án. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến để nhóm thực hiện chỉnh sửa, hoàn thiện cáo báo cáo sản phẩm của Dự án SXTN. Hội đồng nghiệm thu Dự án SXTN kết luận: Dự án đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đề cương đã đăng ký. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu./.

TS. Đoàn Văn Thanh

Các mục khác