Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn kiểm tra sản xuất và làm việc với Công ty Than Quang Hanh – TKV

Sáng 17/8, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh đã đi kiểm tra sản xuất và làm việc, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn của Công ty Than Quang Hanh. Cùng đi và dự làm việc có Phó Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Bùi Quốc Tuấn, các Ban KCM, KH, SXT, CV, Văn phòng Tập đoàn…

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn cùng đoàn công tác của Tập đoàn kiểm tra sản xuất hầm lò tại Công ty Than Quang Hanh

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn cùng đoàn công tác của Tập đoàn đã kiểm tra sản xuất hầm lò tại lò chợ khu Nam 6.5 vỉa 9 mức -200/-175 khai thác công nghệ giá khung phân thể ZHF và thăm hỏi, tặng quà công nhân Phân xưởng Khai thác 9 đang làm việc tại lò chợ. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn đánh giá cao Công ty Than Quang Hanh cũng như Phân xưởng KT9 đã khắc phục các khó khăn trong sản xuất hầm lò, chú trọng cải thiện điều kiện đi lại, điều kiện làm việc cho công nhân, thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp…, đồng thời đề nghị phân xưởng thực hiện nghiêm công tác kỹ thuật cơ bản, công tác thông gió, thoát nước, đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất, hoàn thành kế hoạch được giao.

 Kiểm tra sản xuất tại lò chợ khu Nam 6.5 vỉa 9 mức -200/-175

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn tặng quà động viên thợ lò Phân xưởng Khai thác 9

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Công ty Than Quang Hanh, theo báo cáo của Giám đốc Công ty Nguyễn Tất Dũng, thực hiện kế hoạch SXKD trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do địa chất phức tạp, biến động, thường xuyên gặp đá, vỉa mỏng, diện sản xuất khó thực hiện chống neo, … mặt khác, số lần chuyển diện sản xuất trong 7 tháng là 13 lần và dự kiến các tháng còn lại là 13 lần đã ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất, năng suất, tiến độ, làm tăng chi phí…

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn chủ trì làm việc với Công ty Than Quang Hanh

 Giám đốc Công ty Nguyễn Tất Dũng báo cáo về tình hình SXKD, những khó khăn của đơn vị

Hiện, Công ty có 10 phân xưởng khai thác, 11 lò chợ, trong đó có 9 lò chợ công nghệ giá khung phân thể, 2 lò chợ ZRY và 04 phân xưởng đào lò. Công ty đã nỗ lực khắc phục các khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kết quả 7 tháng than nguyên khai sản xuất đạt 820.336 tấn, bằng 54,69% KH năm; than nhận của Dương Huy đạt 1,180 triệu tấn; mét lò đào đạt 11.790m, bằng 56% KH năm…, Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 được Tập đoàn giao với sản lượng than nguyên khai sản xuất 1,5 triệu tấn, đẩy mạnh đào lò XDCB và CBSX để tạo diện sản xuất cho năm 2024 và các năm tiếp theo.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn chỉ đạo, Công ty bám sát kế hoạch PHKD, các chỉ tiêu KTCN, nâng cao chất lượng than, hoàn thành kế hoạch SXKD

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến tham gia của Phó Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Bùi Quốc Tuấn và các Ban chuyên môn Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn đã chia sẻ các khó khăn trong sản xuất của đơn vị. Đồng thời chỉ đạo, Công ty bám sát kế hoạch phối hợp kinh doanh, các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, rà soát lại các công đoạn sản xuất, giảm chi phí, giảm giá thành, nâng cao chất lượng than và hiệu quả SXKD. Thường xuyên tổng hợp các khó khăn do địa chất thay đổi, báo cáo Tập đoàn để tháo gỡ và thực hiện công tác khoán chi phí. Chú trọng thực hiện các quy trình, quy phạm, các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, công tác quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát khí, bục nước, nhận diện và xử lý sớm, triệt để các nguy cơ có thể xẩy ra. Thực hiện tốt công tác PCMB, đảm bảo an toàn cho khu dân cư trong khu vực khi có mưa bão; đảm bảo an toàn lao động, quản lý lao động, thiết bị thuê ngoài. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền để CB, CNLĐ hiểu những khó khăn, đồng thuận, đoàn kết vượt khó, thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

Truyền thông TKV

Nguồn: www.vinacomin.com.vn

Các mục khác