Tài liệu tham khảo phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 02 năm 2022

I – ĐIỂM TIN TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

1.1. Tin vắn kinh tế thế giới

– Nhật – Pháp tăng cường hợp tác an ninh ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

– Các cường quốc hạt nhân trên thế giới ra tuyên bố chung nhất trí ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân

– Đại dịch vẫn lây lan phức tạp trên toàn cầu

– Châu Âu có thể cạn kiệt khí đốt trong mùa đông này

– Tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể sẽ giảm tốc

– Đàm phán giữa Nga với Mỹ và NATO chưa thành công

– Quan hệ Việt Nam Campuchia có những bước phát triển tích cực

                      (Nguồn: Bản tin tổng hợp Kinh tế quốc tế – Phòng HTQT, VP TKV)

1.2. Tình hình thời sự, chính trị nổi bật trong nước

*Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Thành công tốt đẹp, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Sau 4,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp này, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, hiến kế và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc.

Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan có liên quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu, giải trình nghiêm túc, cầu thị các ý kiến của đại biểu Quốc hội để trình Quốc hội các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết bảo đảm chất lượng cao nhất. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã xem xét, thông qua 01 Luật, 04 Nghị quyết với sự thống nhất cao. Đó là: Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Đặc biệt là Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV được ban hành đã khẳng định các kết quả đạt được của kỳ họp, đồng thời yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt, hiệu quả các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 đã được quyết định tại các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các nội dung được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà còn cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 21 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 20/01/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ 21 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, trong năm 2021, mặc dù trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều thành viên Ban Chỉ đạo mới được kiện toàn, bổ sung nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, với nhiều đổi mới của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; sự quyết tâm, tích cực, trách nhiệm của các thành viên; sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng nên hầu hết các công việc theo Chương trình công tác của Ban đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch.

Nhất là, Ban đã chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; gắn phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định về kỷ luật của Đảng, Nhà nước và xử lý hình sự. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rõ rệt, có mặt cao hơn năm trước, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, “không ngừng”, “không nghỉ”, không vì chống dịch mà “chùng xuống, không xử lý” của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố thêm niềm tin của nhân dân. Nổi bật là, nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt, tạo khí thế mới ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng không được chủ quan, thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đạt được; phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với những trường hợp vi phạm, bất kể người đó là ai; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để “không thể tham nhũng”. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, đảm bảo thực chất, hiệu quả; rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản công,…; sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra, Luật Đất đai, Luật Thực hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các dự án luật liên quan trực tiếp đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, thống nhất Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với 19 nhóm nhiệm vụ; phân công cụ thể cho các cấp ủy, tổ chức đảng và các thành viên Ban Chỉ đạo; xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện, trong đó nhấn mạnh công tác hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

*Ứng trực 24/24 giờ phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt dịp Tết

Ngày 27/01, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để bàn các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; chuẩn bị mở cửa trường học trở lại và đón khách du lịch, phục hồi phát triển kinh tế – xã hội.

Cuộc họp nhằm rà soát, nắm tình hình dịch bệnh, nhất là xem xét về những vấn đề phát sinh, đáng lưu ý để có giải pháp chủ động xử lý kịp thời không bị động. Qua đó góp phần để nhân dân được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, hiện dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Tuy vậy, số mắc mới vẫn tiếp tục ghi nhận tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước với khoảng 15.000 ca mỗi ngày. Đáng chú ý đã có 06 ca được phát hiện trong cộng đồng, nguy cơ Omicron lây lan trên diện rộng là rất cao. Trong thời gian tới, với nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2022, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả biến chủng Omicron và thậm chí có thể sẽ có những biến thể mới khác ngoài Omicron. Cùng với đó, trong bối cảnh dần mở cửa các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng số nhập viện tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế, đặc biệt tác động đến các nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh nặng. Điều đó đòi hỏi thời gian tới cả nước phải có phương án, biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả phù hợp với diễn biến tình hình dịch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Trong đó số người nhiễm dịch có chiều hướng ổn định, đặc biệt số bệnh nhân chuyển nặng và tử vong giảm rất sâu; hoạt động kinh tế, xã hội từng bước trở lại; tạo nền tảng thúc đẩy thực hiện “đa mục tiêu” trong năm 2022; người dân và bạn bè quốc tế, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ chương trình phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng nhận định, tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, nhất là với chủng Omicron và có thể xuất hiện chủng mới. Do đó không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không được say sưa với kết quả đạt được vừa qua mà luôn chủ động, tích cực, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đề ra các kịch bản ứng phó phù hợp diễn biến mới; có phương án đối phó kịp thời, khoa học, hợp lý, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ trực tiếp cho Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành liên quan xây dựng các phương án, các biện pháp chủ động phòng, chống dịch phù hợp với tình hình.

Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau; mọi người dân đều được vui Tết an toàn, nghĩa tình, tri ân và vui vẻ, tiết kiệm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đảm bảo công tác an sinh, xã hội, để mọi người dân đều được ăn Tết. Các bộ, ngành liên quan phối hợp với các địa phương để người dân được di chuyển về quê ăn Tết và quay trở lại làm việc sau Tết an toàn, thuận tiện, trật tự. Theo dõi, nắm chắc tình hình nhân dân, tiếp thu ý kiến, tâm thư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời có giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, an dân…

Thủ tướng nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, các ngành, địa phương phải ứng trực 24/24 giờ phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

II – TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI

*Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 13/01/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với 25 điểm cầu. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động; các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong năm qua, Đảng uỷ Khối và cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng uỷ Khối được tổ chức nghiêm túc, chất lượng, phù hợp với tình hình và đặc thù của Đảng bộ Khối. Việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên người lao động, dư luận xã hội được các cấp uỷ đảng thực hiện kịp thời và có hiệu quả, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Công tác thông tin, tuyên truyền luôn bám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ Khối và các đảng uỷ trực thuộc.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối được triển khai thực hiện thường xuyên; các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản thực hiện đúng quy trình, quy định, góp phần giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ.

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ Khối và cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối đẩy mạnh triển khai các giải pháp “Vừa phòng chống dịch – vừa sản xuất kinh doanh” và “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước, đạt được nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của toàn Khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, mà không cần điều chỉnh kế hoạch, tăng cao so với năm 2020, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước; đảm bảo việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt gần 1,55 triệu tỷ đồng, vượt 43,5% so với kế hoạch và tăng 8% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị (bao gồm cả các ngân hàng) trong Khối ước đạt trên 157,9 nghìn tỷ đồng, vượt 43% so với kế hoạch và tăng 27,2% so với năm 2020; nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 212,8 nghìn tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch và bằng 96,6% so với năm 2020.

Phát huy vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, nhiều doanh nghiệp tích cực đồng hành chung tay cùng Nhà nước và cộng đồng xã hội trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục sự phát triển đất nước. Theo đó, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác an sinh xã hội, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021… với tổng số tiền thực hiện trên 2,8 nghìn tỷ đồng, thực hiện Nghị quyết 30a với số tiền 66,25 tỷ đồng.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của cả giai đoạn. Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen khi dịch bệnh Covid-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đối với quá trình phục hồi và phát triển kinh tế… Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của cả nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nghị quyết đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để lãnh đạo hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền giao; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Để ghi nhận thành tích đạt được trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng thưởng Bằng khen cho Đảng ủy Khối đã có thành tích trong công tác năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 03 đồng chí: Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng đã quyết định tặng Bằng khen cho tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và tập thể Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng tặng Bằng khen cho 06 đảng bộ trong Khối đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021 và 07 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2021.

*Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thăm, tặng quà thanh niên công nhân các đơn vị khoáng sản thuộc TKV tại Lào Cai

Trong 2 ngày 18 – 19/01, tại Lào Cai, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm, tặng quà thanh niên công nhân một số đơn vị khoáng sản thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và đồng chí Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đồng chủ trì Đoàn công tác. Về phía Đảng uỷ TKV có đồng chí Khuất Mạnh Thắng – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ TKV tham gia Đoàn công tác.

Trong chương trình, sau khi thăm quan dây chuyền sản xuất Nhà máy Luyện đồng II và khai trường sản xuất Mỏ đồng Sin Quyền, Đoàn đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và tặng quà với mỗi suất quà gồm 1 túi quà an sinh và tiền mặt 1 triệu đồng cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Nhà máy Luyện đồng II thuộc Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico và Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico.

Sự kiện về thăm và tặng quà thanh niên công nhân tại các đơn vị trong TKV vào đúng dịp năm mới 2022, chào đón Xuân Nhâm Dần của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương là nguồn động viên tinh thần to lớn không chỉ đối với cá nhân những thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn mà còn là niềm vinh dự của tuổi trẻ, thanh niên Tập đoàn TKV nói chung. Đây cũng sẽ là động lực để thanh niên, tuổi trẻ các đơn vị Khoáng sản trực thuộc TKV tại Lào Cai và tuổi trẻ Tập đoàn thêm nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong thi đua lao động sản xuất, các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của các đơn vị và của Tập đoàn TKV trong năm 2022.

Cũng trong chương trình, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tỉnh Đoàn Lào Cai cùng Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã dự lễ khánh thành công trình Nhà nhân ái cho hộ Bà Tẩn San Mẩy tại thôn Tả Ngảo, Xã Bản Qua, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đây là công trình Nhà mái ấm do Đoàn Thanh niên Tập đoàn TKV tài trợ với số tiền 50 triệu đồng với mong muốn chung tay cùng Tỉnh Lào Cai trong công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ TKV nói riêng, của Tập đoàn nói chung đối với nhân dân các dân tộc Tỉnh Lào Cai.

III – THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA TẬP ĐOÀN

*Những thành tựu và sự kiện nổi bật của TKV năm 2021

  1. TKV đã thực hiện rất thành công công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Hoàn thành sớm việc tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 cho 100% số lao động đủ điều kiện tiêm chủng trong toàn Tập đoàn.
  2. Tăng doanh thu 4%, tăng lợi nhuận 16% so với kế hoạch. TKV là một trong số ít Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước có tăng trưởng cao, lợi nhuận, nộp Ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch giao trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp.
  3. Chia sẻ với EVN để giảm giá điện cho các hộ tiêu dùng. Trong điều kiện giá than nhập khẩu trên thị trường quốc tế và các yếu tố đầu vào liên tục tăng cao, TKV đã cố gắng cân đối, giữ ổn định và cung cấp đủ khối lượng than pha trộn cho các Nhà máy điện với mức giá bình quân thấp hơn 4% so với năm 2020, tương ứng với việc giảm chi phí mua than cho các Nhà máy điện trên 2 ngàn tỷ đồng; qua đó thể hiện tinh thần chung sức cùng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, thực hiện điều tiết kinh tế đất nước trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, kéo dài.
  4. Năng suất lao động toàn Tập đoàn tính theo doanh thu trừ chi phí chưa có lương đạt 206,4 triệu đồng/người/năm, tăng 8,3% kế hoạch. Năng suất lao động hiện vật tính theo than tiêu thụ tăng 6,1% so với thực hiện năm 2020.
  5. TKV đã bảo toàn vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thể hiện: Các hệ số tài chính được cải thiện và nâng cao, an toàn tài chính cải thiện hơn. Giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán của các Công ty cổ phần TKV tăng cao chính là thước đo sức khỏe các công ty TKV – minh chứng hiệu quả đầu tư vào các công ty con.
  6. Điều hành sản xuất than linh hoạt, TKV đã tăng sản lượng than chất lượng cao trên 2 triệu tấn để đáp ứng chủ yếu cho nhu cầu tiêu dùng than chất lượng cao của các hộ phân bón, hóa chất và xi măng… theo đó góp phần kiểm soát và bình ổn giá cả thị trường.
  7. Hoàn thành đầu tư các dự trọng điểm của TKV đưa vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn như: Dự án mở rộng và nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai; hai dự án bauxit Tây nguyên lần đầu tiên vượt trên 10% công suất thiết kế.
  8. Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, chuẩn hóa quy trình làm việc, từng bước chuyển đổi số tiếp cận mô hình kinh tế số.
  9. Trong năm 2021, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Nhôm Đắk Nông. Tại Công ty CP Than Núi Béo, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tình hình sản xuất, thăm hỏi, động viên thợ mỏ làm việc trong hầm lò ở độ sâu -300m so với mực nước biển.

*Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và chúc Tết người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Sáng ngày 26/1 (ngày 24 tháng Chạp), đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, người lao động TKV tại Công ty CP than Đèo Nai – Vinacomin.

Thay mặt lãnh đạo TKV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và công tác phòng chống dịch Covid-19, chăm lo Tết cho người lao động. Theo đó, trong năm 2021 vừa qua, dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Song, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành, TKV đã bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện phòng chống dịch và phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Tập đoàn đã phát huy được nội lực để duy trì và phát triển, thực hiện thành công nhiệm vụ “Phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh hiệu quả trong tình hình mới”, hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Tập đoàn thưởng Tết cho người lao động toàn Ngành trên 500 tỷ đồng, bố trí trên 500 chuyến xe đưa đón 15 ngàn người gồm công nhân và gia đình về quê ăn Tết, thực hiện tốt phương án phòng chống dịch trong quá trình di chuyển về quê đón Tết và trở lại làm việc.

Phát biểu chúc Tết người lao động TKV, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2021 là một năm khó khăn, vất vả nhất sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước, sự ủng hộ, nỗ lực, vào cuộc của nhân dân, doanh nghiệp, Việt Nam đã đạt được thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục, đối ngoại, giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia… Có được những kết quả, thành tựu đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực và những đóng góp của tỉnh Quảng Ninh và ngành Than, của giai cấp công nhân mỏ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, trong khó khăn, TKV đã phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả và giữ vững nhịp độ sản xuất, đảm bảo cung cấp than cho nền kinh tế. Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đảm bảo sản xuất kinh doanh, TKV đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động, nhất là khi Tết đến Xuân về, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự.

Năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng còn nhiều khó khăn, thách thức, do vậy cần xác định tư tưởng, tâm thế để đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể, chuẩn bị tốt các điều kiện, phương án sản xuất, ứng phó với diễn biến của dịch. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tăng sản lượng, đảm bảo cung cấp than, tăng trưởng năng lượng cao hơn cho nền kinh tế, thực hiện kinh tế tuần hoàn. Chăm lo chu đáo cho người lao động về quê cũng như ở lại đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường đoàn kết, giữ vững an ninh chính trị, an toàn lao động, môi trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, về lâu dài, phải nâng cao năng suất lao động, đầu tư công nghệ khai thác than hiện đại, giảm thiểu tai nạn lao động; xây dựng, ổn định các chính sách hợp lý cho ngành Than với tầm nhìn chiến lược và tư duy đột phá. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của đảng viên. Tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử hào hùng “Kỷ luật và Đồng tâm” của ngành Than, phát huy nội lực, tự chủ, sáng tạo để TKV phát triển nhanh, bền vững.

Nhân dịp Năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà Tết cho người lao động ngành Than và chúc người lao động TKV nhiều sức khỏe, sản xuất an toàn, hiệu quả, đạt được nhiều thành tích cao hơn năm 2021.

*Tết đầm ấm, an vui của thợ mỏ TKV

Mỗi khi Tết đến Xuân về, Tập đoàn và Công đoàn TKV cũng như các đơn vị luôn quan tâm chăm lo Tết chu đáo cho thợ mỏ. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, Công đoàn TKV tổ chức chương trình “Tết thợ mỏ – Xuân Nhâm Dần” năm 2022 với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người lao động, đặc biệt là các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, tặng quà Tết, trao nhà “Mái ấm Công đoàn”… Qua đó, thể hiện tình cảm, sự chia sẻ, động viên của lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn TKV với người lao động.

“Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”

Những ngày giáp Tết nguyên đán Nhâm Dần, tại vùng Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí và Đông Triều, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đồng loạt tổ chức chương trình “Tết thợ mỏ – Xuân Nhâm Dần” năm 2022 cho hàng nghìn công nhân lao động tại các đơn vị, Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi sau một năm nhiều khó khăn nhưng TKV và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân cho biết: “Với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, năm nay Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức “Tết thợ mỏ – Xuân Nhâm Dần” năm 2022 và chỉ đạo tổ chức tại các đơn vị đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Theo đó, Công đoàn TKV và Tổng Giám đốc Tập đoàn thống nhất hỗ trợ 5 tỷ đồng (từ nguồn Quỹ phúc lợi TKV) để trao 2.500 suất quà (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho công nhân lao động diện chính sách, tai nạn lao động, công nhân xuất sắc trong toàn Tập đoàn. Ngoài ra, Công đoàn TKV còn tặng 2.619 suất quà trị giá hơn 1,6 tỷ đồng cho công nhân khó khăn, tai nạn lao động, công nhân xuất sắc; 5.781 vé xe với số tiền hơn 1,73 tỷ đồng cho công nhân về quê ăn Tết và trao hỗ trợ xây, sửa hàng chục nhà “Mái ấm Công đoàn”. Cùng với đó, Công đoàn các cấp đã hỗ trợ hơn 28,5 tỷ đồng cho 95.283 đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Qua đó, tạo không khí vui tươi, đầm ấm, chăm lo tốt nhất cho thợ mỏ, người lao động nhân dịp Tết đến Xuân về, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn các cấp trong Tập đoàn”.

Tại khu chung cư công nhân Cầu Sến – Công ty than Nam Mẫu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn và Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đã đến chúc Tết, tặng quà cho người lao động có thành tích xuất sắc và công nhân thuộc diện khó khăn của Công ty. Theo báo cáo, để chăm lo Tết cho người lao động, Công ty than Nam Mẫu đã quyết định thưởng Tết bình quân 6 triệu đồng/người và bổ sung tiền lương năm 2021 với mức trung bình từ 2,5-9 triệu đồng/người. Đồng thời, chi hỗ trợ 157 gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; thăm hỏi, tặng quà 47 gia đình công nhân hy sinh vì sự nghiệp sản xuất than, công nhân bị tai nạn lao động không còn khả năng làm việc với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Công đoàn Công ty đã trao 105 suất quà của Công đoàn TKV cho công nhân xuất sắc tiêu biểu và công nhân đặc biệt khó khăn… Ngoài ra, Công ty đã bố trí 20 chuyến xe đưa đón người lao động về quê ăn Tết.

Ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Than Nam Mẫu trong sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch với những kết quả rất đáng khích lệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn chúc người lao động Than Nam Mẫu cùng gia đình đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn. Đề nghị Công ty tổ chức đưa đón người lao động và gia đình về quê ăn Tết cũng như chăm lo chu đáo cho người lao động ở lại làm nhiệm vụ, thực hiện phòng chống dịch hiệu quả, sau nghỉ Tết trở lại tiếp tục sản xuất, hoàn thành kế hoạch được giao, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Thợ lò Bùi Tiến Phường, Phân xưởng Khai thác 14, vui mừng chia sẻ: “Cũng như mọi năm, mỗi khi Tết đến Xuân về, Công ty lại tổ chức chăm lo các chế độ tiền lương, thưởng Tết… cho người lao động sau một năm làm việc vất vả. Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng việc làm và thu nhập của công nhân vẫn được duy trì ổn định. Riêng tiền thưởng Tết cá nhân tôi được gần 10 triệu đồng (tăng 2 triệu đồng so với mức thưởng Tết năm ngoái). Phấn khởi nhất, sau một năm xa quê, giờ chúng tôi sắp được đón Tết sum vầy bên gia đình”.

Thăm gia đình thợ lò tiêu biểu Đồng Như Thắng và vợ là giáo viên Trường Tiểu học Phương Nam ở tại khu chung cư, là gia đình 2 năm liền ở lại khu tập thể để đảm bảo công tác phòng chống dịch và đáp ứng cho sản xuất. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã thăm hỏi việc làm, đời sống và tặng quà động viên, chúc Tết gia đình. Đồng thời, chúc thợ lò Đồng Như Thắng tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tích trong sản xuất, góp phần xây dựng Than Nam Mẫu phát triển.

Trong căn nhà mới của công nhân Đinh Ngọc Tùng, Phân xưởng Ô tô, Công ty Than Mạo Khê, là công nhân bị tai nạn lao động mất sức khỏe được Công đoàn TKV và Công ty hỗ trợ kinh phí 85 triệu đồng để xây căn nhà mới khang trang vừa hoàn thành để đón Tết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn ghi nhận sự đóng góp của công nhân Đồng Như Thắng, chúc mừng gia đình anh Thắng có căn nhà mới đón Tết và mong anh và gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn và Công ty, anh Tùng phấn khởi nói: “Ấp ủ bao lâu nay của vợ chồng tôi là có được căn nhà mới để an cư lạc nghiệp giờ cũng thành hiện thực. Tôi thật sự rất vui mừng, hạnh phúc, đón Tết trong ngôi nhà mới sẽ là cái Tết đặc biệt của gia đình tôi. Việc chăm lo cho người lao động nói chung và gia đình tôi nói riêng không chỉ tạo động lực giúp chúng tôi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới mà còn thật sự yên tâm cống hiến, gắn bó lâu dài với đơn vị”.

Tại vùng Hòn Gai, Công ty Than Hòn Gai là một trong những đơn vị tiêu biểu trong việc chăm lo cho người lao động khi Tết đến Xuân về. Ngay từ sáng sớm ngày 28/1 (tức ngày 26 Tết), hàng ngàn thợ mỏ Công ty Than Hòn Gai cùng người thân đã có mặt tại Khu tập thể 5 tầng Cao Xanh để về quê đón Tết trong không khí phấn khởi, vui tươi, ấm tình thân. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy TQN; đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV… cùng tham dự, chúc Tết và tiễn công nhân Than Hòn Gai về quê đón Tết. Tại buổi gặp mặt, chúc Tết người lao động cùng gia đình về quê đón Tết, tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn TKV đã trao tặng 100 suất quà Tết cho 50 người lao động có thành tích trong sản xuất và 50 người lao động khó khăn. Cùng với các hoạt động chăm lo cho người lao động dịp Tết của toàn Tập đoàn, thể hiện sự quan tâm, ấm áp tình thân của các cấp lãnh đạo đối với người lao động, vì mục tiêu chăm lo những gì tốt nhất cho người lao động, tạo động lực để người lao động tiếp tục nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đóng góp xây dựng TKV và tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Tại vùng Cẩm Phả, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Công đoàn TKV Nguyễn Trung Hiếu đã đến thăm, tặng quà chúc Tết gia đình công nhân Vũ Công Hiền, thợ tiện bậc 4/5 – Công ty CP Chế tạo máy, là gia đình chính sách, con liệt sỹ và gia đình chị Lê Thị Thủy, thợ hàn bậc 3/5 Phân xưởng Kết cấu – Công ty CP Công nghiệp Ô tô là gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn đã ân cần thăm hỏi và chúc gia đình đón Năm mới với nhiều niềm vui, sức khỏe, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Tết Nhâm Dần năm nay, nhiều thợ mỏ sẽ được về quê đón Tết đầm ấm bên gia đình sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không được về quê. Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch và giúp công nhân về quê đón Tết thuận lợi, các đơn vị thuộc TKV đã bố trí 500 chuyến xe chất lượng cao đưa đón khoảng 15.000 công nhân và gia đình họ về quê đón Tết.

Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ Trần Khánh Nga cho biết: “Tết năm nay, ngoài việc tổ chức chăm lo chu đáo cho người lao động của Công ty đón Tết với mức cao hơn năm ngoái với mức thưởng Tết 6 triệu đồng/người và bổ sung tiền lương bình quân trên 2 triệu đồng/người, Công ty đã chuẩn bị bố trí phương tiện tốt nhất cũng như lái xe có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao để phục vụ người lao động các đơn vị về quê đón Tết. Công ty Than Dương Huy là 29 xe, Núi Béo 14 xe, Khe Chàm 12-13 xe…”. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các đơn vị đều bố trí chuẩn bị suất ăn trên xe cho người lao động, quá trình di chuyển thực hiện “một cung đường, hai điểm đến”, vận động người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình đi lại cũng như ở quê. Việc bố trí xe đưa đón người lao động về quê đón Tết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, giúp công nhân lao động yên tâm làm việc đến ngày cuối cùng của năm âm lịch, đồng thời có thêm niềm vui phấn khởi khi họ được trở về sum họp bên gia đình sau một năm làm việc và trở lại đơn vị khai Xuân sản xuất theo đúng kế hoạch.

Theo Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân, năm 2022, thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch hiệu quả, đồng thời giữ ổn định và phát triển sản xuất, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, TKV đặt mục tiêu tiếp tục kiểm soát tốt việc phòng chống dịch Covid-19 trong toàn Tập đoàn. Ngay trong tháng 1/2022, Tập đoàn giao nhiệm vụ cho các Công ty CP Than Hà Lầm, Công ty Than Dương Huy, Than Uông Bí, Tuyển than Cửa Ông… cùng Bệnh viện Than – Khoáng sản và các đơn vị trong TKV tổ chức tiêm vắc xin mũi 3 (mũi tăng cường) phòng Covid-19 cho người lao động của các đơn vị trong Tập đoàn. Thời gian tiêm vắc xin mũi 3 từ ngày 21/1 và hoàn thành ngày 25/1/2022.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ tiêm vắc xin mũi 3 (mũi tăng cường) phòng Covid-19 cho người lao động của Tập đoàn đã chuẩn bị tốt các điều kiện, bố trí đội ngũ y, bác sỹ, lực lượng phục vụ, cơ sở vật chất đáp ứng cho công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác phòng chống dịch và an ninh trật tự tại điểm tiêm, đảm bảo an toàn, hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin mũi 3 cho người lao động.

Cùng với đó, TKV và các đơn vị đều chủ động các phương án phòng chống dịch trước, trong và sau Tết. Các đơn vị đều thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho công nhân trước khi về quê ăn Tết và đón công nhân trở lại đơn vị làm việc sau Tết, đảm bảo an toàn mới bố trí sản xuất. Đồng thời, tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, không lơ là, chủ quan vì mục tiêu an toàn sức khỏe cho người lao động là hàng đầu, cũng là đảm bảo lực lượng lao động đáp ứng cho sản xuất.

Với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cũng như thực hiện tốt công tác phòng chống dịch đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp thợ mỏ TKV đón Tết đủ đầy, ấm áp, an toàn, động viên người lao động toàn Tập đoàn tiếp tục hăng say lao động sản xuất, gắn bó với đơn vị, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

IV – MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

– Nghị quyết số 21-NQ/ĐU, ngày 06/01/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022.

– Hướng dẫn số 599-HD/ĐU, ngày 12/01/2022 về tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/ĐU, ngày 06/01/2022 của Đảng ủy TKV và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022.

– Nghị quyết số 22-NQ/ĐU, ngày 13/01/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

– Chương trình số 604-CTr/ĐU, ngày 13/01/2022 về kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn năm 2022.

– Nghị quyết số 23-NQ/ĐU, ngày 18/01/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong TKV giai đoạn 2021-2025.

– Kế hoạch số 608-KH/ĐU, ngày 18/01/2022 về tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng bộ TKV.

– Chương trình hành động số 612-CTr/ĐU, ngày 24/01/2022 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”./.

 

BAN TUYÊN GIÁO – TRUYỀN THÔNG – QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG – TKV

 

 

   

 

 

 

 

Các mục khác