Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ suất ăn công nghiệp và suất ăn khách

Tháng 10/2022, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ suất ăn công nghiệp và suất ăn khách tại Cơ quan Viện. Kết quả,Nhà cung cấp được chọn: Công ty CP thực phẩm và cung cấp suất ăn Thủ Đô, thời hạn thực hiện hợp đồng là 01 năm kể từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 30/9/2023./.

Các mục khác