Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thỏi chất dẻo chống lò

Tháng 11/2020, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã thực hiện lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thỏi chất dẻo chống lò. Kết quả, Nhà cung cấp được chọn ký hợp đồng là Công ty TNHH Thương mại Quảng Mại, địa chỉ tại Nam Ninh –  Quảng Tây – Trung Quốc./.

Các mục khác