Thông báo lựa chọn nhà cung cấp mực photo, linh kiện, dịch vụ bảo dưỡng máy photo

Trong tháng 12/2021, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã thực hiện lựa chọn nhà cung cấp mực photo, linh kiện, dịch vụ bảo dưỡng máy photo phục vụ công việc photo xuất bản của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin trong năm 2022.

Kết quả, Nhà cung cấp được chọn ký hợp đồng là Công ty TNHH TM&DV Máy văn phòng Thịnh Phát, có địa chỉ tại SN 20 tổ dân phố số 3, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.

Các mục khác