Thông báo phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp các gói thầu thuộc công trình sửa chữa phòng họp tầng 2 nhà 5 tầng của Viện.

Ngày 23/07/2021, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin ban hành Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp các gói thầu thuộc công trình sửa chữa phòng họp tầng 2 nhà 5 tầng của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tại P. Phương Liệt, Q. Thanh, TP. Hà Nội.

Công trình bao gồm 02 gói thầu:  Gói thầu 01- Thi công sửa chữa phòng họp tầng 2 nhà 5 tầng; Gói thầu 02 – Mua sắm thiết bị nội thất (bàn, ghế hội nghị, kệ, tủ trưng bày)./.

Các mục khác