Thông báo: Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp khí phục vụ công việc.

Tháng 3/2022, Trung tâm An toàn Mỏ (Viện Khoa học Công nghệ Mỏ) đã thực hiện lựa chọn nhà cung cấp vật tư là khí phục vụ công việc Trung tâm An toàn Mỏ năm 2023.

Kết quả, Nhà cung cấp được chọn ký hợp đồng là Công ty TNHH thiết bị khí công nghiệp Thanh Am, có địa chỉ tại tổ 7, đường Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Các mục khác