Thông báo phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01: Sửa chữa một số hạng mục nhà làm việc 5 tầng

Trong tháng 12 năm 2021, Trung tâm An toàn Mỏ (đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Công Nghệ Mỏ – Vinacomin) đã ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01: Sửa chữa một số hạng mục nhà làm việc 5 tầng Trung tâm An toàn Mỏ tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nhà cung cấp được lựa chọn là Công ty TNHH Vũ Duy./.

Các mục khác